Zatrudnianie osób głuchoniewidomych/Prawna regulacja niepełnosprawności

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Spis treści

Prawna regulacja niepełnosprawności[edytuj]

Zgodnie z obowiązującym prawem za osobę niepełnosprawną uważa się osobę, która:

 1. posiada aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności,
 2. posiada aktualne orzeczenie o niezdolności do pracy, wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, orzeczenie o inwalidztwie, orzeczenie o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym albo orzeczenie wydane przez służby mundurowe (MON, MSWiA).

Podstawa prawna:

Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności są wydawane na trzy stopnie niepełnosprawności:

 1. lekki,
 2. umiarkowany,
 3. znaczny.
 • orzeczenia o niezdolności do pracy, o inwalidztwie, niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym lub wydane przez służby mundurowe przekładają się na orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w sposób następujący:
przełożenie orzeczeń o niezdolności do pracy wydanych przez ZUS
orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy wydane po 17 sierpnia 1998 r. orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności
orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy wydane od 1 stycznia 1998 r. do 16 sierpnia 1998 r. orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy wydane od 1 września do 31 grudnia 1997 r. orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności
przełożenie orzeczeń o inwalidztwie wydanych przed 1 stycznia 1998 r.
I grupa orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
II grupa orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
III grupa orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności
przełożenie orzeczeń o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanych przed 1 stycznia 1998 r.
orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wraz z zasiłkiem pielęgnacyjnym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym bez zasiłku pielęgnacyjnego orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności
przełożenie orzeczeń służb mundurowych wydanych przed 1 stycznia 1998 r.
I grupa orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
II grupa orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
III grupa orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności
III grupa wyłącznie z tytułu niezdolności do służby nieuznawane

Podstawa prawna:

 • Art. 62 i 63 przepisów przejściowych ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Kody niepełnosprawności[edytuj]

Istnieje dwanaście symboli (kodów), określających przyczyny niepełnosprawności:

 1. 01-U - upośledzenie umysłowe;
 2. 02-P - choroby psychiczne;
 3. 03-L - zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu;
 4. 04-O - choroby narządu wzroku;
 5. 05-R - upośledzenie narządu ruchu;
 6. 06-E - epilepsja;
 7. 07-S - choroby układu oddechowego i krążenia;
 8. 08-T - choroby układu pokarmowego;
 9. 09-M - choroby układu moczowo-płciowego;
 10. 10-N - choroby neurologiczne;
 11. 11-I - inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego;
 12. 12-C - całościowe zaburzenia rozwojowe.

Osoby głuchoniewidome otrzymują kody 03-L ("na słuch") lub częściej 04-O ("na wzrok"). Mogą i powinny natomiast posiadać orzeczenia z dwoma kodami 03-L oraz 04-O. Jednak osób posługujących się orzeczeniami z dwoma symbolami jest jedynie ok. 13 % spośród głuchoniewidomych. Często są to osoby, które oprócz głuchoślepoty posiadają dodatkowe schorzenia (a co za tym idzie i trzeci kod na orzeczeniu). Większość (ok. 70 %) legitymuje się orzeczeniami o niepełnosprawności z tytułu uszkodzenia wzroku. Nie istnieje bowiem ustalona linia orzecznicza wśród członków zespołów orzekania o niepełnosprawności co do kwalifikowania osób dotkniętych głuchoślepotą.

Więcej informacji przeczytasz na stronie: http://www.pfron.org.pl/portal/pl/9/62/Orzeczenia_o_stopniu_niepelnosprawnosci.html.

Literatura[edytuj]

 • Lang M., Doktryna paternalizmu w odniesieniu do osób psychicznie chorych, "Studia Iuridica Toruniensia" 2006, nr 1.

Powrót do spisu treści