Przejdź do zawartości

Zbiór zadań maturalnych/Biologia/Zadania/10

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Zadanie 10
W poniższej ramce wymieniono w kolejności losowej nazwy rang systematycznych typowych dla pewnego królestwa wraz z odpowiednimi taksonami dla pewnego gatunku.

królestwo kraskowe
rodzaj rodzina
zimorodek X
zimorodkowate gromada
zimorodek zwyczajny strunowce
rząd gatunek
typ ptaki

Zadanie 10.1 (0-1)
Ustal i podaj nazwę taksonu oznaczonego literą X.
X – ......................


Klucz odpowiedzi
Odniesienie do podstawy programowej Wymagania ogólne
Cele kształcenia
Wymagania szczegółowe
Treści nauczania
 • Podstawa programowa z 2017 roku.
 • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
 • Biologia
 • Poziom rozszerzony


III. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych. Uczeń:

5. objaśnia i komentuje informacje, posługując się terminologią biologiczną;
 • Podstawa programowa z 2017 roku.
 • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
 • Biologia
 • Poziom rozszerzony


V. Zasady klasyfikacji i sposoby identyfikacji organizmów. Uczeń:

3. ustala przynależność gatunkową organizmu, stosując właściwy klucz do oznaczania organizmów; porządkuje hierarchicznie podstawowe rangi taksonomiczne.
Zasady oceniania
1 p. – za prawidłowe przyporządkowanie rodzajów politomii do schematów
0 p. – za nieprawidłowe przyporządkowanie przynajmniej jednego rodzaju politomii do schematu, lub za brak odpowiedzi dla przynajmniej jednego schematu
Przykładowe rozwiązania Xzwierzęta
Uwagi


Zadanie 10.2 (0-2)
Uzupełnij poniższą tabelę zawierając w lewej kolumnie nazwy rang taksonomicznych w kolejności hierarchicznej, a w prawej kolumnie odpowiadające im nazwy taksonów dla tego gatunku.

Klucz odpowiedzi
Odniesienie do podstawy programowej Wymagania ogólne
Cele kształcenia
Wymagania szczegółowe
Treści nauczania
 • Podstawa programowa z 2017 roku.
 • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
 • Biologia
 • Poziom rozszerzony


III. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych. Uczeń:

5. objaśnia i komentuje informacje, posługując się terminologią biologiczną;
 • Podstawa programowa z 2017 roku.
 • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
 • Biologia
 • Poziom rozszerzony


V. Zasady klasyfikacji i sposoby identyfikacji organizmów. Uczeń:

3. ustala przynależność gatunkową organizmu, stosując właściwy klucz do oznaczania organizmów; porządkuje hierarchicznie podstawowe rangi taksonomiczne.
Zasady oceniania
2 p. – za uzupełnienie lewej kolumny nazwami rang taksonomicznych i prawej kolumny nazwami taksonów w prawidłowej kolejności
1 p. – za uzupełnienie tylko lewej kolumny nazwami rang taksonomicznych w prawidłowej kolejności lub tylko prawej kolumny nazwami taksonów w prawidłowej kolejności
0 p. – za nieuzupełnienie zarówno lewej kolumny nazwami rang taksonomicznych w prawidłowej kolejności oraz nieuzupełnienie prawej kolumny nazwami taksonów w prawidłowej kolejności lub za brak odpowiedzi
Przykładowe rozwiązania
królestwo zwierzęta (lub „X”)
typ strunowce
gromada ptaki
rząd kraskowe
rodzina zimorodkowate
rodzaj zimorodek
gatunek zimorodek zwyczajny
Uwagi