Kategoria:Książka:Zbiór zadań maturalnych/podstawa programowa 2017/Biologia/Zakres rozszerzony/Treści nauczania/V/3

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
« Zbiór zadań maturalnych z Biologii
V. Zasady klasyfikacji i sposoby identyfikacji organizmów
»
IV. Podziały komórkowe VI. Bakterie i archeowce
Odniesienie do podstawy programowej:
V. Zasady klasyfikacji i sposoby identyfikacji organizmów. Uczeń:
  1. wnioskuje na podstawie analizy kladogramów o pokrewieństwie ewolucyjnym organizmów;
Zadania realizujące ten punkt
  2. rozróżnia na drzewie filogenetycznym grupy monofiletyczne, parafiletyczne i polifiletyczne; wykazuje, że klasyfikacja organizmów oparta jest na ich filogenezie;
Zadania realizujące ten punkt
  3. ustala przynależność gatunkową organizmu, stosując właściwy klucz do oznaczania organizmów; porządkuje hierarchicznie podstawowe rangi taksonomiczne.
Zadania realizujące ten punkt

Zadania realizujące ten punkt podstawy programowej powinny być opisane w kluczu odpowiedzi z użyciem szablonu

{{PP2017/LO/Biologia/PR/T/V/3}}

Poniżej widnieje wykaz wszystkich zadań realizujących ten punkt działu Zasady klasyfikacji i sposoby identyfikacji organizmów:

Strony w kategorii „Książka:Zbiór zadań maturalnych/podstawa programowa 2017/Biologia/Zakres rozszerzony/Treści nauczania/V/3”

Poniżej wyświetlono 3 spośród wszystkich 3 stron tej kategorii.