Przejdź do zawartości

Zbiór zadań maturalnych/Biologia/Zadania/15

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Zadanie 15
Poniżej przedstawiono tabelę charakterystyki kilku rodzajów piór u ptaków.

Pióra ptaków
Pióra konturowe (1,2 i 3) 4. ........
1. ........ 2. ........ 3. ........
 • są osadzone na kościach skrzydeł, głównie przedramienia i dłoni
 • tworzą powierzchnie lotne
 • są osadzone na kości ogonowej
 • umożliwiają sterowanie lotem
 • zwykle jest ich od 8 do 24
 • występują na całym ciele, nadając mu opływowy kształt i gładką powierzchnię
 • mają silnie skróconą stosinę, a chorągiewka – ze względu na brak haczyków – jest silnie rozszczepiona

Zadanie 15.1 (0-1)
W zakropkowane miejsca w tabeli wpisz zgodnie z ich definicjami odpowiednie nazwy piór ptaków.

Klucz odpowiedzi
Odniesienie do podstawy programowej Wymagania ogólne
Cele kształcenia
Wymagania szczegółowe
Treści nauczania
 • Podstawa programowa z 2017 roku.
 • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
 • Biologia
 • Poziom rozszerzony


III. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych. Uczeń:

5. objaśnia i komentuje informacje, posługując się terminologią biologiczną;
 • Podstawa programowa z 2017 roku.
 • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
 • Biologia
 • Poziom rozszerzony


X. Różnorodność zwierząt. Uczeń:

4. wymienia cechy pozwalające na rozróżnienie bezczaszkowców i kręgowców, a w ich obrębie krągłoustych, ryb, płazów, gadów, ssaków i ptaków; na podstawie tych cech identyfikuje organizm jako przedstawiciela jednej z tych grup.
Zasady oceniania
1 p. – za prawidłowe wpisanie wszystkich nazw
0 p. – za nieprawidłowe wpisanie przynajmniej jednej nazwy, nie wypełnienie wszystkich pól, lub za brak odpowiedzi
Przykładowe rozwiązania 1. lotki
2. sterówki
3. pióra pokrywowe
4. pióra puchowe
Uwagi