Przejdź do zawartości

Zbiór zadań maturalnych/Biologia/Zadania/27

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Zadanie 27 (0-2)
Uzasadnij, że jeśli matka posiadająca wrodzoną miopatię będzie miała syna i sen też będzie przejawiał te same objawy chorobowe; to syn ten może mieć zdrowe dziecko.

Klucz odpowiedzi
Odniesienie do podstawy programowej Wymagania ogólne
Cele kształcenia
Wymagania szczegółowe
Treści nauczania
  • Podstawa programowa z 2017 roku.
  • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
  • Biologia
  • Poziom rozszerzony


III. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych. Uczeń:

2. odczytuje, analizuje, interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, graficzne, liczbowe;
  • Podstawa programowa z 2017 roku.
  • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
  • Biologia
  • Poziom rozszerzony


XIV. Genetyka klasyczna.

1. Dziedziczenie cech. Uczeń:
7) wyjaśnia istotę dziedziczenia pozajądrowego;
Zasady oceniania
2 p. – za prawidłowe wskazanie że miopatia jest chorobą mitochondrialną i że choroby mitochondrialne (tak jak mitochondria) są przekazywane tylko przez matkę oraz za wyciągnięcie wniosku że syn nie przekaże tego swojemu.
1 p. – za prawidłowe wskazanie że miopatia jest chorobą mitochondrialną i że choroby mitochondrialne (tak jak mitochondria) są przekazywane tylko przez matkę.
0 p. – za brak powyższych elementów lub za brak odpowiedzi.
Przykładowe rozwiązania
Nie określono przykładowych rozwiązań.
Uwagi słowa kluczowe: choroba mitochondrialna, dziedziczenie tylko po matce