Przejdź do zawartości

Zbiór zadań maturalnych/Matematyka

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Zbiór zadań maturalnych z
Matematyki

Niniejszy zbiór zadań z matematyki zawiera treści realizujące podstawę programową, w zamierzeniu ma być stale rozbudowywaną bazą darmowych zadań maturalnych, których jakość może być poprawiana przez wszystkich tym tematem zainteresowanych. W każdym zadaniu znaleźć można metryczkę z przykładowymi odpowiedziami oraz odnośnikami do punktów z podstawy programowej, które są realizowane przez dane zadanie maturalne.

Przed edytowaniem zbioru zadań koniecznie zapoznaj się z Zasadami edycyjnymi tej publikacji!

Chcesz stworzyć własne zadanie maturalne? Zrób to poniżej:


Wykaz już stworzonych zadań z zakresu podstawowego ZNAJDZIESZ TU.Wykaz już stworzonych zadań z zakresu rozszerzonego ZNAJDZIESZ TU.


UWAGA! przed zapisaniem zadania zalecamy

  • najpierw skopiować cały jego kod źródłowy, który właśnie wykonaliście
  • następnie należy wrócić do tej strony z przyciskiem generującym numer zadania
  • ponownie go kliknąć
  • usunąć proponowany tekst początkowy
  • wkleić ten, który sami zrobiliście
  • szybko zapisać!

Dzięki temu zminimalizujemy wszyscy ryzyko konfliktu edycji (gdzie więcej niż jeden internauta próbuje zapisać zadanie pod tym samym numerem).

Komentarz z podstawy programowej

[edytuj]
Matematyka jest nauką, która stanowi istotne wsparcie dla innych dziedzin, zwłaszcza dla nauk przyrodniczych i informatycznych. Nauczanie matematyki w szkole opiera się na trzech fundamentach: nauce rozumowania matematycznego, kształceniu sprawności rachunkowej i przekazywaniu wiedzy o własnościach obiektów matematycznych.

Rozumowanie matematyczne to umiejętność poszukiwania rozwiązania danego zagadnienia. Dobrze kształcona rozwija zdolność myślenia konstruktywnego, premiuje postępowanie nieschematyczne i twórcze. Ponadto rozumowanie matematyczne narzuca pewien rygor ścisłości: dowód matematyczny musi być poprawny. Dobre opanowanie umiejętności rozumowania matematycznego ułatwia w życiu codziennym odróżnianie prawdy od fałszu.

Sprawność rachunkowa jest niezwykle ważnym elementem nauczania matematyki nawet obecnie, kiedy wiele rachunków wykonuje się za pomocą sprzętu elektronicznego. Ważnym celem ćwiczenia sprawności rachunkowej jest kształtowanie wyobrażenia o wielkościach liczb, a w konsekwencji doskonalenie umiejętności precyzyjnego szacowania wyników. Takie wyobrażenie ułatwia codzienne życie, na przykład planowanie budżetu domowego. Na wyższym poziomie, przy działaniach na wyrażeniach algebraicznych, sprawność rachunkowa pozwala doskonalić umiejętność operowania obiektami matematycznymi.

Wiedza o właściwościach obiektów matematycznych pozwala na swobodne operowanie nimi i stosowanie obiektów matematycznych do opisu bądź modelowania zjawisk obserwowanych w rzeczywistości. Właściwości matematyczne modeli przekładają się często na konkretne własności obiektów rzeczywistych.
Komentarz z podstawy programowej, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia[1]

Generator do tworzenia zadań

[edytuj]

Wykaz działów (zakres podstawowy i rozszerzony)

[edytuj]

Wszystkie działy

[edytuj]

I. Liczby rzeczywiste

[edytuj]

II. Wyrażenia algebraiczne

[edytuj]

III. Równania i nierówności

[edytuj]

IV. Układy równań

[edytuj]

V. Funkcje

[edytuj]

VI. Ciągi

[edytuj]

VII. Trygonometria

[edytuj]

VIII. Planimetria

[edytuj]

IX. Geometria analityczna na płaszczyźnie kartezjańskiej

[edytuj]

X. Stereometria

[edytuj]

XI. Kombinatoryka

[edytuj]

XII. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka

[edytuj]

XIII. Optymalizacja i rachunek różniczkowy

[edytuj]

Wykaz celów kształcenia (zakres podstawowy i rozszerzony)

[edytuj]

Wszystkie cele

[edytuj]

I. Sprawność rachunkowa

[edytuj]

II. Wykorzystanie i tworzenie informacji

[edytuj]

III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji

[edytuj]

IV. Rozumowanie i argumentacja

[edytuj]

Portale maturalne z Matematyki

[edytuj]

Oprócz zadań dostępnych w naszym zbiorze zadań, dostępne są również zadania z innych portali. Zachęcamy do ich odwiedzenia. Poniżej przedstawiamy ich listę:

Przypisy