Przejdź do zawartości

Śpiewnik/Krakowianka i kat

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Piotr Stachiewicz (1858-1938), Hanka z Bronowic
Opis Muzyka Tekst

Muzyka

[edytuj]

Autor: nieznany (melodia ludowa)


\version "2.20.0"

\header {
  title = "Zaszumiała leszczyna"
  poet = "Słowa: autor nieznany (pieśń ludowa)"
  composer = "Muzyka: autor nieznany (melodia ludowa)"
  tagline = ""
}

\score {
 \new Staff \with { midiInstrument = "flute" } {
  \relative g' {
   \time 2/4
   \tempo 4=100
   \autoBeamOff
   
   g8 g a b |
   c4 d8[ b] |
   c2 |

   g8 f' e d |
   c[ b] a4\prall |
   g2 |

   g8[ e' d] b |
   c4 g |
   a8 b c a |
   g8\prall[ f] e4 |

   g8 g a b |
   c4 d8[ b] |
   c2 \bar "|."
  }
 }
  \addlyrics {
   Za -- szu -- mia -- ła le -- szczy -- na,
   Bia -- ła ro -- la plo -- nu -- je.
   I sto -- i tam śli -- czna kra -- ko -- wia -- nka,
   Bia -- łe kwia -- ty zry -- wu -- je.
  }
  \layout{}
}

\score {
 \new Staff \with { midiInstrument = "flute" } {
  \relative g' {
   \time 2/4
   \tempo 4=100
   \autoBeamOff
   
   g8 g a b |
   c4 d8[ b] |
   c2 |

   g8 f' e d |
   c[ b] a32[ b a b a8] |
   g2 |

   g8[ e' d] b |
   c4 g |
   a8 b c a |
   g32[ a g a f8] e4 |

   g8 g a b |
   c4 d8[ b] |
   c2 \bar "|."
  }
 }
  \midi{}
}

Źródło: Oskar Kolberg, Pieśni ludu polskiego : serya I, Warszawa: Księgarnia J. Jaworskiego, 1857, s. 262 (pieśń 32).


Tekst

[edytuj]

Autor: nieznany (pieśń ludowa)

1. Zaszumiała leszczyna,
Biała rola plonuje —
I stoi tam piękna krakowianka,
Białe kwiaty zrywuje.

2. Pan się o niej dowiedział,
We sto koni przyjechał:
„Pojmij, pojmij, śliczna krakowianko,
Choć mnie pana samego”.

3. „Nie mam śrebra ni złota,
Dy ja biedna sierota,
Pomij pomij śliczny królewiczu,
Co ci Pan Bóg przeznaczył.”

4. Pan się o to rozgniewał,
I do kata list pisał:
„Przyjedź, przyjedź, zetnij krakowiankę,
Co mną panem wzgardziła.”

5. Krakowianka w zieleni,
Kat koło niej w czerwieni:
„Pojmij, pojmij, śliczna krakowianko,
Choć mnie kata samego.”

6. „Kiej nie byłam panową,
Nie myślę być katową.
Ścinaj, ścinaj moją białą szyję,
Bo ja śmierci nie minę.”

7. Krakowiankę ścinają,
Aniołowie wołają:
„Nie lękaj się, śliczna krakowianko,
Bo wstępujesz do raju.”

Źródło: Oskar Kolberg, Pieśni ludu polskiego : serya I, Warszawa: Księgarnia J. Jaworskiego, 1857, s. 262–263 (pieśń 32).

Zobacz też

[edytuj]