Algorytmy/Dla twórców podręcznika

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.


Dla twórców podręcznika[edytuj]

Niniejsza strona zbiera zalecenia dla autorów i standardy, w jakich pisany będzie podręcznik. Aktualnie znajduje się on w BARDZO początkowej fazie tworzenia, dlatego możliwe są zmiany. Wszelkie nowe propozycje prosimy zgłaszać na stronie dyskusji.

Styl[edytuj]

Podręcznik adresowany jest przede wszystkim do osób rozpoczynających swą przygodę z algorytmami, a także pragnących uporządkować swą wiedzę na ten temat. Staramy się pisać tak, aby nie przypominał on pracy zaliczeniowej jakiegoś znużonego studenta - najważniejsza jest przystępność oraz staranność opisów. Nie mamy nic przeciwko opisom obrazowym, ponieważ jest to świetne uzupełnienie naukowych i technicznych definicji.


Podręcznik dodatkowo zawiera dwa rozdziały zatytułowane odpowiednio: Implementacje w C++ oraz Implementacje w Pascalu pokazujące działające przykładowe implementacje ( kody żródłowe ) w dwóch językach programowania C++ oraz Pascal wraz z przykładami użycia. Mają one charakter zapoznawczy.

Podręcznik zakłada, że czytelnik ma jakieś pojęcie nt tego, czym jest złożoność obliczeniowa oraz co to są struktury danych. W razie czego, jest ona dokładniej wyjaśniona we wcześniejszej książce, zatem można śmiało stosować w opisach notację dużego oraz dużej .

Przykłady[edytuj]

We właściwej części podręcznika do prezentacji algorytmów stosujemy pseudokod ze składnią Pascalową. Uproszczenia polegają na tym, że niektóre fragmenty zastępujemy krótkim opisem słownym - przeważnie dotyczy to miejsc, gdzie implementacja tego, co napisaliśmy, okropnie zagmatwałaby kod. Ponadto korzystamy z operacji zdefiniowanych na początku rozdziału (np. INSERT) jak funkcji, również, aby uprościć kod. Przyjmujemy, że nazwy operacji zapisane są dużymi literami. Opis słowny umieszczamy między znakami mniejszości i większości. Oto przykład:

procedure ABC(V: Data);
var S: Set;
  P: Data;

begin
  for <każdy element P w zbiorze S> do
  begin
   write(P);
  end;
end;

Stosujemy nazewnictwo:

 1. Angielskie nazwy struktur danych jako typy, np. Set, List
 2. Typ Data do reprezentowania jakichś abstrakcyjnych danych umieszczanych w strukturze, z której korzysta algorytm.
 3. Reszta małymi literami.

Przyjmujemy, że funkcja write potrafi wyświetlić wszystko.

Jeśli chodzi o dział Implementacje, stosujemy następujące reguły:

C++[edytuj]

 1. Styl docelowy.
 2. Wcięcia czteroznakowe (spacja).
 3. W nazewnictwie posługujemy się underscore (tj. zmienne, funkcje itd. nazywamy jako nazwa_funkcji, a nie nazwaFunkcji albo nazwafunkcji).
 4. Poszczególne części algorytmu staramy się separować linijką przerwy.
 5. Kod musi być skomentowany, najlepiej komentarzami jednolinijkowymi.
 6. Implementacja musi być zapisana z użyciem programowania strukturalnego wraz z abstrakcją danych.
 7. Kod piszemy w języku angielskim.
 8. Komentarze piszemy w języku polskim.
 9. W implementacji NIE korzystamy ze struktur danych dostępnych w STL - w końcu po to jest ten dział, by czytelnik sam nauczył się dane struktury pisać.
 10. Używamy C++11 oraz C++14.

Pascal[edytuj]

 1. Wcięcia trójznakowe
 2. "begin" w nowej linijce
 3. W nazewnictwie posługujemy się camelStyle (tj. zmienne, funkcje itd. nazywamy jako nazwaFunkcji, a nie nazwa_funkcji albo nazwafunkcji).
 4. Poszczególne części algorytmu staramy się separować linijką przerwy.

Formatowanie[edytuj]

W opisie stosujemy następującą konwencję:

 1. kursywa - nazwy zmiennych, funkcji przy nawiązaniach do kodu algorytmu
 2. pogrubienie - nazwy struktur kontrolnych, np. for, if oraz predefiniowanych wartości, np. null
 3. Akapitów używamy zgodnie z przeznaczeniem, tj. do zmiany wątku, a nie do separacji zdań, jak czasem się niektórym zdarza robić.
 4. Kolorujemy składnię! Szczegóły: Pomoc:Podświetlanie_składni

Szablony[edytuj]

Oto wykaz szablonów używanych w podręczniku:

Opis Kod Efekt
Ostrzeżenie czytelnika {{Uwaga|Tekst ostrzeżenia}}
Porada {{Porada|Tekst porady}}
Informacja {{Infobox|Tekst informacji}}
Definicja {{Definicja|Tekst definicji}}
Do zrobienia {{TODO|co zrobić}}
Do zrobienia
 • do wstawiania w sekcji
 • stosować tylko w rozdziałach, w których większość tekstu jest napisana
{{RDoZrobienia}}
Ta sekcja jest zalążkiem. Jeśli możesz, rozbuduj ją.
Artykuł do poprawy {{Dopracować|powód}}

Nawigacja[edytuj]

Do nawigacji używamy standardowych szablonów w wersji podstawowej: {{Nawigacja|Algorytmy|poprzednia_strona|nastepna_strona}} Co daje w wyniku coś podobnego do :« poprzednia
nastepna »


Więcej informacji na stronie szablonów : Wikibooks:Szablony/Nawigacja