Przejdź do zawartości

Angielski/Czasy/Past continuous

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

PAST CONTINUOUS[edytuj]

Budowa[edytuj]

Zdania twierdzące[edytuj]
I
He
She
It
was travelling
going
playing
We
You
They
were
Pytania[edytuj]
Was I
he
she
(it)
travelling
going
playing
Were we
you
they
Przeczenia[edytuj]
I
He
She
(It)
was not travelling
going
playing
We
You
They
were

Cechy charakterystyczne[edytuj]

W większości przypadków jeżeli czasownik zakończony jest samogłoską 'e' po dodaniu końcówki '-ing' samogłoska ta jest opuszczana np.

compare - comparing; glare - glaring; stare - staring

W przypadku czasowników jednosylabowych oraz niektórych dwusylabowych zakończonych spółgłoską przed którą znajduje się samogłoska, po dodaniu końcówki '-ing' spółgłoska ta ulega podwojeniu np.

set - setting nod - nodding control - controlling


Charakterystyczne określenia czasowe[edytuj]
 • while - podczas gdy


 • Niektóre czasowniki opisujące stan, opinię lub wrażenie (state verbs) nie są zwykle stosowane w czasie Past Continuous. Do grupy tej należą m.in.: believe, belong to, cost, depend, disagree, doubt, feel, guess, hate, have, have to, hope, know, like, look, love, matter, mean, possess, prefer, realise, understand, see, seem, smell, suppose, taste, think, want, weigh, wish.

Zastosowanie[edytuj]

Czas Past Continuous stosowany jest w celu wyrażenia:


 1. Czynności trwającej w ściśle określonym momencie, w czasie przeszłym np.
  I was watching the News at seven p.m. yesterday. The baby was sleeping when I came home. We were eating breakfast at eight.

  Takie użycie czasu Past Continuous zakłada, iż wykonywanie danej czynnosci rozpoczęto przed określonym momentem i kontynuowano ją w dalszym ciągu np.
  Janice was talking on the phone, when I came into her office.


 2. Czynności wykonywanej przez dłuższy określony okres czasu np.
  We were playing cards all evening. The fans were cheering during the game. Between two and three p.m. we were sitting in the cafe.


 3. Dwóch lub więcej czynności, które trwały jednocześnie w danym momencie lub czasie w przeszłości. Tak wyrażone czynności często połączone są spójnikiem 'while - podczas gdy np.
  Our baby was sleeping while we were driving home. While I was reading a book, Alice was doing her homework


 4. czynności tymczasowej wykonywanej przez określoną długość czasu np.
  Tom was waiting for you from one till two p.m. I was repairing the roof all afternoon.


 5. Zmian zachodzących nieprzerwanie w czasie przeszłym np.
  The students were getting more and more disappointed. The patient was getting better and better.


 6. Czynności zaplanowanej w przyszłości wyrażonej z perspektywy czasu przeszłego np.
  We couldn't visit you in the evening because we were going to the cinema. Tom was getting up early. That's why he needed more sleep.


 7. Stosując przysłówki always, constantly, continually lub forever z czasem Past Continuous można opisać czynność powtarzającą się. Zastosowanie to często dotyczy czynności, która była irytująca dla osoby opisującej ją, i dlatego tak wyrażone znaczenie może mieć zabarwienie niezadowolenia lub krytyki np.
  As a child, Mike was always screaming. Our neighbour's dog was continually howling at night.