Przejdź do zawartości

Angielski/Czasy/Past perfect

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

PAST PERFECT SIMPLE[edytuj]

Budowa[edytuj]

Zdania twierdzące[edytuj]

Podmiot + had + 3 forma

I
He
She
(It)
We
You
They
had watched
gone
played
Pytania[edytuj]
Had I
he
she
(it)
we
you
they
watched
gone
played
Przeczenia[edytuj]
I
He
She
(It)
We
You
They
had not
hadn`t
watched
gone
played

Cechy charakterystyczne[edytuj]


Charakterystyczne określenia czasowe[edytuj]
 • before - przed, zanim
 • when - kiedy (np. coś się działo)
 • after - po
 • as soon as - gdy tylko (kiedy tylko)
 • by the time - do czasu
 • till / until
 • for - przez
 • since - od

Zastosowanie[edytuj]

Czas PAST PERFECT stosowany jest w celu wyrażenia:

 1. Czas Past Perfect określany jest mianem czasu zaprzeszłego, gdyż wyraża czynność dokonaną wcześniej w przeszłości niż inna czynność dokonana stanowiąca punkt odniesienia np.
  The Browns moved to the place where their relatives had lived. I had worked in the factory for ten years before it was closed down.


 2. Przyimek 'before - przed, zanim' stosowany jest przy wyrażaniu zależności czasowej np.
  Before we left home, we had eaten a good meal. I had cleaned my room before my parents returned home.


 3. Relację czasową , które podkreślają, iż jedna czynność została definitywnie zakończona zanim nastąpiła kolejna np.
  When I had written my homework, I went out to play. As soon as I had written the test, I left the classroom. After she had left hospital, Mrs Walton returned to work. By the time I reached the nearest town, I had run out of petrol.


 4. Przyimki till / until występują z czasem Past Perfect dla określenia momentu definitywnego zakończenia czynności zaprzeszłej np.
  The poor mother didn't stop crying until her baby had been found safe. I waited for my wife till she had done her shopping in the store.


 5. W zdaniach z czasem Past Perfect stosowane są przyimki for oraz since definiujące długość trwania czynności 'zaprzeszłej' np.
  Alex had lived abroad for ten years when he decided to return home. Sue had been sad since she arrived but when I told the joke she began to laugh.