Angielski/Czasy/Past simple

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

PAST SIMPLE[edytuj]

Budowa[edytuj]

Zdania twierdzące[edytuj]

Zdania twierdzące tworzymy w następujący sposób: Podmiot + 2 forma (nieregularne) lub -ed + dopełnienie. Zrozumienie tego ułatwi nam tabelka:

I
You
We
They
He
She
(It)
watched
played
tennis yesterday.
last week.
Pytania[edytuj]

Pytania tworzymy w następujący sposób: did + podmiot + bezokolicznik (forma podstawowa czasownika) Zrozumienie tego ułatwi nam tabelka:

Did I
you
we
they
he
she
(it)
play
like
watch
tennis yesterday?
last week?
Przeczenia[edytuj]

Zdania przeczące tworzymy w następujący sposób: podmiot + didn't + bezokolicznik (forma podstawowa czasownika) Zrozumienie tego ułatwi nam tabelka:

I
You
We
They
He
She
(It)
did not
didn`t


play
like
tennis last week.
yesterday.

Cechy charakterystyczne[edytuj]Charakterystyczne określenia czasowe[edytuj]

Ogólnie to używamy gdy mamy konkretną datę/godzinę/porę itp. (Uwaga wyjątki poniżej - punkt nr 4)


 • last
  • month, week, year...


 • ... ago
  • two years ago, four years ago...


 • hours
  • at seven pm., at 5 o`clock...


 • konkretne daty
  • 15.07.1410r. 01.09.1939r. itp.


 • yesterday

Zastosowanie[edytuj]

Czas Past Simple stosowany jest w celu wyrażenia: 1. Czynności dokonanej, zakończonej w czasie przeszłym określonym przez wyrażenie czasowe np.
  We bought the house in 1996. Did your sister go to school yesterday?


 2. Czynności wykonywanej regularnie lub przez pewien okres czasu w przeszłości np.
  We always went fishing on Saturdays. They lived here ten years ago. He never liked meat.


 3. Pytania o czas wykonania - zakończenia danej czynności np.
  When did Adam write his letter? When did you go to a disco last time?


 4. Czynność dokonana wyrażona w czasie Past Simple nie wymaga jednak precyzyjnego określenia czasowego jeżeli oczywiste jest dla mówiącego, iż czynność dotyczy przeszłości np.
  Simon phoned from New York. I did not like sweets as a child.


 5. Do narracji, jeżeli opowiadane czynności miały miejsce w przeszłości i nie mają związku z teraźniejszością. Zastosowanie to dotyczy zarówno czynności pojedynczych, jak i wykonywanych przez dłuższy czas np.
  It was about ten p.m. Ann went out of her house and locked the door. She looked around and saw that there was nobody in the street. It was quite dark. Suddenly, she heard a strange noise. After a few seconds someone screamed again. She got really scared. She returned home and phoned the police.