Angielski/Czasy/Present perfect continuous

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

PRESENT PERFECT CONTINUOUS[edytuj]

Budowa[edytuj]

Zdania twierdzące[edytuj]
I
You
We
They
have been walking
going
playing
He
She
(It)
has


Pytania[edytuj]

Pytania tworzymy w następujący sposób: have/has + podmiot + been + bezokolicznik + ing Zrozumienie tego ułatwi nam tabelka:

Have I
you
we
they
been walking
going
playing
Has he
she
(it)
Przeczenia[edytuj]

Zdania przeczące tworzymy w następujący sposób: podmiot + have/has + not + been + bezokolicznik + ing Zrozumienie tego ułatwi nam tabelka:

I
You
We
They
have not
haven't
been walking
going
playing
He
She
(It)
has not
hasn't

Cechy charakterystyczne[edytuj]


Charakterystyczne określenia czasowe[edytuj]
 • for
 • since
 • all day/morning/evening etc


Czasowniki nie występujące w czasie Present Continuous nie są także używane w czasie Present Perfect Continuous. Do grupy tej należą między innymi czasowniki:

believe, belong to, cost, depend, disagree, doubt, feel, guess, hate, have, have to, hope, know, like, look, love, matter, mean, possess, prefer, realise, understand, see, seem, smell, suppose, taste, think, want, weigh, wish

Zastosowanie[edytuj]

Czas PRESENT PERFECT CONTINUOUS stosowany jest w celu wyrażenia:


 1. czynności rozpoczętej w przeszłości, a która jest wykonywana nieprzerwanie do chwili obecnej. Określając długość trwania takiej czynności posługujemy się przyimkami 'for - przez, od' oraz 'since - od' - podobnie jak w czasie Present Perfect np.
  The children have been watching cartoons since morning. We have been waiting for the doctor for two hours. Tina has been reading books all night.


 2. czynności trwającej, zakończonej przed chwilą. Efekty takiej czynności trwają lub są zauważalne w teraźniejszości np.
  I have been working all day. - I'm really tired. You have been walking in the rain. - Your shoes are wet.


 3. Wyrażenia czasowe z 'for' lub 'since' nie są wymagane w zdaniu jeżeli używając czasu Present Perfect Continuous wyrażamy czynność trwającą bez przerwy od przeszłości do chwili obecnej np.
  We have been walking so long. The managers have been discussing some important matters.

  Podobne znaczenie wyrażone w czasie Present Perfect wymaga jednak zwrotu czasowego dla podkreślenia jej ciągłości np.
  We have walked for ten minutes. The managers have discussed some important matters since morning.