Przejdź do zawartości

Chemia nieorganiczna/Chlorek sodu

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Kryształ chlorku sodu

Chlorek sodu (NaCl) to sól kwasu chlorowodorowego i sodu. Podstawowy składnik soli kuchennej oraz warzonej. Woda morska to jego roztwór.

Jest białą substancją, w temp. pokojowej występuje w stanie stałym. Jest dobrze rozpuszczalny w wodzie, słabo higroskopijny.

Wchodzi w skład płynu pozakomórkowego organizmów żywych. Używany jest do solenia potraw, oraz jako naturalny środek konserwujący. W zimie używany jest do topnienia lodu (jego roztwór ma niższą temp. top.). Jest jednym z najważniejszych związków w przemyśle chemicznym.