Debian - uniwersalna instalacja/Instalacja dodatkowego oprogramowania

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Aby zainstalować nową aplikację lub zaktualizować system masz do dyspozycji kilka narzędzi działających w terminalu tekstowym oraz kilka nakładek graficznych dla tych narzędzi. Wybór należy oczywiście do Ciebie.

Instalacja aplikacji[edytuj]

System Debian posiada bardzo dobry system zarządzania pakietami, który potrafi:

  • pobrać i zainstalować wybrany pakiet z sieci lub płyty CD wraz z jego zależnościami;
  • skompilować i skonfigurować pakiet;
  • usunąć go, również z zależnościami.

APT[edytuj]

APT (ang. Advanced Packaging Tool) jest częścią systemu zarządzania pakietami stworzonym dla systemu Debian i jest narzędziem wyższego poziomu z możliwością pobierania, instalacji i usuwania pakietów, rozwiązywania zależności i konfliktów między pakietami.
1. Pierwszą czynnością jaką trzeba zrobić przed rozpoczęciem instalacji jest odświeżenie listy pakietów:

apt-get update

2. Aby wyszukać pakiet dostępny w repozytoriach, wydaj polecenie:

apt-cache search nazwa_pakietu
  lub 
apt-file search nazwa_pakietu

3. Aby zainstalować pakiet:

apt-get install nazwa_pakietu

4. Jeśli któryś z pakietów nie został prawidłowo zainstalowany z powodu, np. braku zależności:

apt-get install -f

5. Aby usunąć pakiet:

apt-get remove nazwa_pakietu

6. Aby usunąć pakiet wraz z jego zależnościami:

apt-get remove nazwa_pakietu
apt-get autoremove

7. Usunięcie starych wersji paczek instalacyjnych:

apt-get autoclean

8. Dostęp do pomocy uzyskasz poleceniem:

apt-get -h
apt-cache -h

Synaptic[edytuj]

Nakładka graficzna na "APT" - "Synaptic" jest domyślnie instalowana wraz z systemem w środowisku GNOME. Jeśli nie ma jej w Twojej wersji systemu lub środowiska graficznego, możesz doinstalować ją w terminalu:

apt-get install synaptic
  lub
aptitude install synaptic

W zależności od środowiska graficznego, uruchom aplikację z menu System-> Administracja -> Synaptic Menadżer Pakietów lub z podobnego położenia.
1. Pierwszą sprawą jest uaktualnienie listy pakietów klikając na ikonę "Odśwież".

2. Następnie wpisz szukany pakiet w w okno "Quick search" lub otwórz opcję "Szukaj".
3. Po wyświetleniu się listy pakietów kliknij na wybrany i wybierz "Zaznacz do instalacji".

4. Potwierdź operację instalacji nowego pakietu wraz z jego zależnościami klikając na "Zaznacz".

5. Następnie wykonaj zaplanowane działania klikając na "Zastosuj".

6. Potwierdź ponownie zaplanowane operacje.

7. Synaptic pobierze i zainstaluje wymagane pakiety.

8. Po zakończeniu instalacji zamknij okno zmian oraz Synaptic-a.

Adept[edytuj]

Nakładką graficzną na "APT" w środowisku KDE jest "Adept"; możesz zainstalować ją w terminalu poleceniem:

apt-get install adept
  lub
aptitude install adept

Uruchom program z Menu-> Programy-> System-> Zarządca oprogramowania (Zarządca pakietów Adept).
1. Wpisz nazwę pakietu w okno wyszukiwania "Search", np. mplayer

2. Kliknij na wybrany pakiet aby rozwinąć opis, na końcu którego zaznacz "Install this package".

3. Następnie przejdź do zakładki "Changes" aby sprawdzić pakiety zaznaczone do instalacji wraz z zależnościami.
Aby zastosować zmiany kliknij na " Apply changes".

4. Pakiety zostaną pobrane i zainstalowane; po zakończeniu działań zamknij Adept-a.


Centrum oprogramowania[edytuj]

Centrum oprogramowania (dawniej: Dodaj usuń programy) dostępne jest w menu System-> Administracja-> Centrum oprogramowania.
Jeśli nie jest zainstalowane, możesz doinstalować tą aplikację dla środowisk GNOME, Xfce, LXDE, E17 poleceniem:

apt-get install software-center software-properties-gtk

A dla środowiska graficznego KDE zainstaluj:

apt-get install software-center software-properties-kde

1. Po uruchomieniu aplikacji możesz przeglądać dostępne oprogramowanie w/g kategorii.

2. Możesz również wpisać szukany program w pole wyszukiwania w prawym górnym rogu.

3. Aby zainstalować program kliknij na "Zainstaluj" oraz podaj hasło root.

4. Przed instalacją możesz również przejrzeć informację o programie klikając na "More info".

5. Jeśli teraz zechcesz zainstalować program kliknij na "Zainstaluj" i poczekaj na zakończenie działań.

6. Program został zainstalowany - jeśli jednak zechcesz go usunąć kliknij na "Usuń".


aptitude[edytuj]

Aptitude jest nakładką na APT działającą w trybie tekstowym, którą można zastosować na dwa różne sposoby.

W terminalu 1[edytuj]

1.Pierwszym sposobem jest wydanie polecenia wykonania czynności, np. odświeżenie listy pakietów:

aptitude update

2. Instalacja pakietu:

aptitude install nazwa_pakietu

3. Usunięcie pakietu:

aptitude remove nazwa_pakietu

4. Zablokowanie pakietu przed aktualizacją:

aptitude hold nazwa_pakietu

5. Wyszukanie pakietu:

aptitude search nazwa_pakietu

6. Wyświetlenie listy dostępnych opcji uzyskasz przez polecenie:

aptitude -h

W terminalu 2[edytuj]

Drugim sposobem jest użycie terminalowego interfejsu uruchamiając go poleceniem:

aptitude

1. Masz możliwość przejrzenia pakietów pogrupowanych w/g kilku kategorii, np. jeśli chcesz zainstalować nową aplikację przejdź do grupy "Nie zainstalowane pakiety".

2. Następnie przejdź do wybranej kategorii, np. "net-> main".

3. Wybierz program, zaznacz go klawiszem "+" w celu przeprowadzenie jego instalacji.

4. Jeśli chcesz zobaczyć jakie dodatkowe pakiety zostaną zainstalowane, kliknij na pakiet klawiszem "Enter".

5, Użycie klawisza "g" spowoduje zastosowanie zmian - pakiety zostaną pobrane.

6. Oraz zainstalowane wraz z zależnościami.

7. Po zakończeniu instalacji, wciśnięcie klawisz "Enter" przeniesie Cię z powrotem do okna wyboru pakietów.
8. Aby wyjść z aptitude użyj klawisz "q".


dpkg[edytuj]

Dpkg jest narzędziem przeznaczonym do zarządzania oprogramowaniem niskiego poziomu, tzn. do wykonywania podstawowych czynności typu instalacja, deinstalacja oraz rekonfiguracja pakietów bez możliwości rozwiązywania zależności.

1. Aby zainstalować pobrany pakiet instalacyjny z rozszerzeniem ".deb" wydaj polecenie w terminalu:

dpkg -i nazwa_pakietu.deb

2. Pakiet możesz usunąć poleceniem:

dpkg -r nazwa_pakietu.deb

3. Jeśli nie wszystkie pakiety został prawidłowo zainstalowane, możesz skonfigurować je ponownie poleceniem:

dpkg --reconfigure -a

4. Jeśli chcesz ponownie skonfigurować tylko jeden pakiet, zrób to poleceniem:

dpkg-reconfigure nazwa_pakietu

5. Listę zainstalowanych pakietów otrzymasz wpisując:

dpkg -l

6. Zablokowanie pakietu przed aktualizacją:

echo nazwa_pakietu hold|dpkg --set-selections

7. Sprawdzenie jakie pakiety zostały zablokowane:

dpkg --get-selections | grep hold

8. Odblokowanie pakietu w celu aktualizacji:

echo nazwa_pakietu install|dpkg --set-selections


Gdebi[edytuj]

GDebi jest narzędziem do instalacji paczek instalacyjnych z rozszerzeniem ".deb" z możliwością pobrania brakujących zależności, przy użyciu interfejsu graficznego.

1. Otwórz katalog z pobraną paczką instalacyjną za pomocą menadżera plików, kliknij na paczkę i wybierz z menu myszy "Otwórz za pomocą GDebi Package Installer" podając hasło root.

2. W oknie GDebi kliknij na "Instaluj pakiet".

3. Zostaną pobrane ewentualne brakujące zależności i zainstalowane wraz z pakietem zasadniczym.

4. Po zakończeniu operacji zamknij okno GDebi.

apt-build[edytuj]

Jest to na razie wersja rozwojowa programu, pozwala na łatwą instalację z paczek tar.gz i tym podobnych, bez wykonywania skomplikowanych czynności. Działa na zasadzie programu emerge z systemu Gentoo.

Instalujemy program za pomocą jednej komendy:

apt-get install apt-build

Następnie po instalacji program nas pyta o stopień optymalizacji, utworzenie repozytorium apt-builda i o architekturę procesora. Jeśli coś nam w przyszłości nie będzie pasowało, możemy ponownie skonfigurować, wpisując:

dpkg-reconfigure apt-build

Program korzysta z wpisów deb-src z pliku /etc/apt/sources.list. Od teraz, gdy chcemy coś zrobić na plikach, możemy wykorzystać te 4 komendy:

apt-build update

aktualizuje listę repozytoriów

apt-build upgrade 

aktualizuje system

apt-build install [nazwa programu]

instaluje program,

apt-build world

rekompiluje cały system (tylko dla zaawansowanych)

Wybór oprogramowania[edytuj]

Gdy będziesz potrzebować więcej informacji na temat dostępnych pakietów, możesz skorzystać np. ze stron: