Przejdź do zawartości

Fale

100% Status
Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Fale
Fale
Informacja
Książka wymaga poprawek językowych i stylistycznych.

Ta książka opisuje fale z punktu fizycznego mechaniki klasycznej. Opisuje drgania fizyczne swobodnych układów fizycznych, a także o wielu stopniach swobody, drgania wymuszone, fale biegnące, odbicia, modulacje fal klasycznych, impulsy, a także paczki fal, a na samym końcu polaryzację, interferencje i dyfrakcje.

Spis treści[edytuj]

Fale dwu- i trójwymiarowe rozchodzące się w przestrzeni
Fale w mechanice kwantowej i elektrodynamice klasycznej

Bibliografia[edytuj]

Licencja

Autor: Mirosław Makowiecki
Absolwent UMCS Fizyki Komputerowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Email: miroslaw(kropka)makowiecki(małpa)gmail(kropka)pl
Dotyczy: książki, do której należy ta strona, oraz w niej zawartych stron i w nich podstron, a także w nich kolumn, wraz z zawartościami.
Użytkownika książki, do której należy ta strona, oraz w niej zawartych stron i w nich podstron, a także w nich kolumn, wraz z zawartościami nie zwalnia z odpowiedzialności prawnoautorskiej nieprzeczytanie warunków licencjonowania.
Umowa prawna: Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń.
Autor tej książki dołożył wszelką staranność, aby informacje zawarte w książce były poprawne i najwyższej jakości, jednakże nie udzielana jest żadna gwarancja, czy też rękojma. Autor nie jest odpowiedzialny za wykorzystanie informacji zawarte w książce, nawet jeśli wywołaby jakąś szkodę, straty w zyskach, zastoju w prowadzeniu firmy, przedsiębiorstwa lub spółki bądź utraty informacji, niezależnie czy autor (a nawet Wikibooks) został powiadomiony o możliwości wystąpienie szkód. Informacje zawarte w książce mogą być wykorzystane tylko na własną odpowiedzialność.