Przejdź do zawartości

Inkscape w praktyce/Koło zębate

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Niestety Inscape nie posiada gotowego elementu jakim jest koło zębate. Wykonanie jego bez znajomości metodę wydaje się karkołomnym i długotrwałym procesem. Poniżej przedstawiam jak najprościej zrobić koło zębate.

Koło zębate - gwiazda
Koło zębate - gwiazda i koło
Efekt uzyskany w wyniku narzędzia część wspólna na obiektach koło i gwiazda
Ponowne umieszczenie koła, którym sterujemy wysokość zębów.
Finalny efekt wraz z otworem po umiejscowienie osi obrotu
  1. W pierwszej kolejności wybieramy narzędzie "Gwiazda: tworzenie gwiazd i wielokątów". Na potrzeby tutorialu wybraliśmy tworzenie gwiazdy jednym pociągnięciem, o 8 narożnikach oraz proporcjach ramion równych 0,5. Pozostałe parametry ustawiamy na '0'. Pierwszy zrzut po prawej stronie przedstawia stworzoną gwiazdę.
  2. Kolejnym etapem będzie narysowanie okręgu. Stworzony okrąg powinien mieć średnicę równą średnicy koła zębatego. Następnie za pomocą narzędzia wyrównaj wyrównujemy koło i gwiazdę w pionie i poziomie do środka. W efekcie powinniśmy otrzymać efekt podobny jak na zrzucie numer dwa.
  3. Następnie za pomocą jednego z narzędzi służących do łączenia obiektów o nazwie 'Część wspólna' uzyskujemy część wspólną dwóch obiektów. Uzyskany obiekt powinien wyglądać jak na zrzucie numer 3.
  4. Kolejny etap to ponowne stworzenie nowego obiektu o kształcie koła, którego średnica będzie wyznaczała miejsce, gdzie będzie kończył się ząb naszego koła zębatego. Zrzut numer 4 przedstawia jaki efekt powinniśmy uzyskać po skorzystaniu z narzędzia wyrównaj i wyrównaniu go do środka.
  5. Przedostatni już krok to skorzystanie z narzędzie 'Suma' i dodanie do siebie dwóch obiektów.
  6. Kolejny raz rysując okrąg (o sporo mniejszej średnicy, wyrównaniu do wraz z naszym kołem zębatym do środka w pionie i w poziomie, a następnie użyciu narzędzie 'Różnica' uzyskujemy miejsce w naszym kole na wstawienie osi obrotu. Ostateczny efekt możemy zobaczyć na zrzucie numer 5.