Przejdź do zawartości

XML

100% Status
Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

XML służy do reprezentowania danych w strukturalizowany sposób.

 1. Wprowadzenie
  1. Co to jest XML?
  2. Historia i ewolucja XML
  3. Kluczowe cechy i zalety XML
 2. Składnia i struktura XML
  1. Struktura dokumentu XML
  2. Elementy XML, atrybuty i wartości
  3. Przestrzenie nazw XML
  4. Deklaracje XML i instrukcje przetwarzania
 3. Tworzenie dokumentów XML
  1. Edytory i narzędzia XML
  2. Ręczne pisanie XML
  3. Typowe elementy i atrybuty XML
  4. Sprawdzone metody tworzenia dobrze sformułowanych i prawidłowych plików XML
 4. Walidacja dokumentów XML
  1. Języki schematu XML (DTD, XSD, Relax NG)
  2. Sprawdzanie poprawności XML za pomocą schematu
  3. Zrozumienie błędów sprawdzania poprawności i ostrzeżeń
 5. Przekształcanie dokumentów XML
  1. Podstawy XSLT i XPath
  2. Przekształcanie XML za pomocą arkuszy stylów XSLT
  3. Używanie XPath do wysyłania zapytań i wybierania danych XML
 6. Praca z interfejsami API XML
  1. DOM (Document Object Model) i SAX (Simple API for XML)
  2. Parsowanie XML z DOM i SAX
  3. Modyfikowanie XML za pomocą DOM
 7. Usługi sieciowe i XML
  1. Usługi sieciowe oparte na XML (SOAP, REST)
  2. Reprezentowanie danych za pomocą XML w usługach sieciowych
  3. Konsumowanie i tworzenie usług internetowych opartych na XML
 8. Zaawansowane koncepcje XML
  1. formaty serializacji XML (JSON, YAML)
  2. Technologie baz danych XML (XPath, XQuery)
  3. XML i powiązane technologie (XSL-FO, SVG)
 9. Najlepsze praktyki i wskazówki XML
  1. Uwagi dotyczące wydajności XML
  2. Bezpieczeństwo XML i kontrola dostępu
  3. Wersjonowanie i kompatybilność XML