Przejdź do zawartości

Jidysz/Rozdział 2.4

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Jidysz a Unicode[edytuj]

Chcąc omówić sposób kodowania znaków występujących w języku jidysz, nie sposób zrobić tego w oderwaniu od pozostałej części całej hebrajskiej części Unikodu. Jest to uwarunkowane wieloma czynnikami. Od podstawowego jakim jest to, że nie ma odrębnego, specjalnego bloku kodowego dla tego języka – i tak jak wszystkie języki żydowskie bazujące na piśmie hebrajskim wykorzystują jego znaki, tak i zakres kodowy tych znaków jest dla wszystkich tych języków wspólny – po takie, jak względy historyczne i zmieniające się w czasie normy ortograficzne. Chcąc bowiem pracować na cyfrowych kopiach archaicznych tekstów, przykładowo w celu poznania mechanizmów jakim podlegał język na przestrzeni dziejów, nie możemy (a w niektórych przypadkach nie jest to wręcz możliwe) zapisywać ich przy pomocy współczesnej ortografii.

Szersze omówienie zagadnienia, któremu poświęcony jest ten rozdział, konieczne jest także ze względu na bardzo częste, błędne stosowanie niektórych znaków zawartych w hebrajskiej części Unikodu. To z kolei związane jest z nierozumieniem, przez użytkowników ale też i producentów niektórych rozwiązań informatycznych, funkcji jakie ów znaki pełnią oraz samą historią i rozwojem hebrajskich stron kodowych.

Tablice[edytuj]

059 05A 05B 05C 05D 05E 05F
0
[0590]
֐
HEX: ֐
DEC: ֐
UTF-8: D6 90
[05A0]
‏֠
HEX: ֠
DEC: ֠
UTF-8: D6 A0
[05B0]
‏ְ
HEX: ְ
DEC: ְ
UTF-8: D6 B0
[05C0]
׀
HEX: ׀
DEC: ׀
UTF-8: D7 80
[05D0]
א
HEX: א
DEC: א
UTF-8: D7 90
[05E0]
נ
HEX: נ
DEC: נ
UTF-8: D7 A0
[05F0]
װ
HEX: װ
DEC: װ
UTF-8: D7 B0
1
[0591]
‏֑
HEX: ֑
DEC: ֑
UTF-8: D6 91
[05A1]
‏֡
HEX: ֡
DEC: ֡
UTF-8: D6 A1
[05B1]
‏ֱ
HEX: ֱ
DEC: ֱ
UTF-8: D6 B1
[05C1]
‏ׁ
HEX: ׁ
DEC: ׁ
UTF-8: D7 81
[05D1]
ב
HEX: ב
DEC: ב
UTF-8: D7 91
[05E1]
ס
HEX: ס
DEC: ס
UTF-8: D7 A1
[05F1]
ױ
HEX: ױ
DEC: ױ
UTF-8: D7 B1
2
[0592]
‏֒
HEX: ֒
DEC: ֒
UTF-8: D6 92
[05A2]
‏֢
HEX: ֢
DEC: ֢
UTF-8: D6 A2
[05B2]
‏ֲ
HEX: ֲ
DEC: ֲ
UTF-8: D6 B2
[05C2]
‏ׂ
HEX: ׂ
DEC: ׂ
UTF-8: D7 82
[05D2]
ג
HEX: ג
DEC: ג
UTF-8: D7 92
[05E2]
ע
HEX: ע
DEC: ע
UTF-8: D7 A2
[05F2]
ײ
HEX: ײ
DEC: ײ
UTF-8: D7 B2
3
[0593]
‏֓
HEX: ֓
DEC: ֓
UTF-8: D6 93
[05A3]
‏֣
HEX: ֣
DEC: ֣
UTF-8: D6 A3
[05B3]
‏ֳ
HEX: ֳ
DEC: ֳ
UTF-8: D6 B3
[05C3]
׃
HEX: ׃
DEC: ׃
UTF-8: D7 83
[05D3]
ד
HEX: ד
DEC: ד
UTF-8: D7 93
[05E3]
ף
HEX: ף
DEC: ף
UTF-8: D7 A3
[05F3]
׳
HEX: ׳
DEC: ׳
UTF-8: D7 B3
4
[0594]
‏֔
HEX: ֔
DEC: ֔
UTF-8: D6 94
[05A4]
‏֤
HEX: ֤
DEC: ֤
UTF-8: D6 A4
[05B4]
‏ִ
HEX: ִ
DEC: ִ
UTF-8: D6 B4
[05C4]
‏ׄ
HEX: ׄ
DEC: ׄ
UTF-8: D7 84
[05D4]
ה
HEX: ה
DEC: ה
UTF-8: D7 94
[05E4]
פ
HEX: פ
DEC: פ
UTF-8: D7 A4
[05F4]
״
HEX: ״
DEC: ״
UTF-8: D7 B4
5
[0595]
‏֕
HEX: ֕
DEC: ֕
UTF-8: D6 95
[05A5]
‏֥
HEX: ֥
DEC: ֥
UTF-8: D6 A5
[05B5]
‏ֵ
HEX: ֵ
DEC: ֵ
UTF-8: D6 B5
[05C5]
‏ׅ
HEX: ׅ
DEC: ׅ
UTF-8: D7 85
[05D5]
ו
HEX: ו
DEC: ו
UTF-8: D7 95
[05E5]
ץ
HEX: ץ
DEC: ץ
UTF-8: D7 A5
[05F5]
׵
HEX: ׵
DEC: ׵
UTF-8: D7 B5
6
[0596]
‏֖
HEX: ֖
DEC: ֖
UTF-8: D6 96
[05A6]
‏֦
HEX: ֦
DEC: ֦
UTF-8: D6 A6
[05B6]
‏ֶ
HEX: ֶ
DEC: ֶ
UTF-8: D6 B6
[05C6]
׆
HEX: ׆
DEC: ׆
UTF-8: D7 86
[05D6]
ז
HEX: ז
DEC: ז
UTF-8: D7 96
[05E6]
צ
HEX: צ
DEC: צ
UTF-8: D7 A6
[05F6]
׶
HEX: ׶
DEC: ׶
UTF-8: D7 B6
7
[0597]
‏֗
HEX: ֗
DEC: ֗
UTF-8: D6 97
[05A7]
‏֧
HEX: ֧
DEC: ֧
UTF-8: D6 A7
[05B7]
‏ַ
HEX: ַ
DEC: ַ
UTF-8: D6 B7
[05C7]
‏ׇ
HEX: ׇ
DEC: ׇ
UTF-8: D7 87
[05D7]
ח
HEX: ח
DEC: ח
UTF-8: D7 97
[05E7]
ק
HEX: ק
DEC: ק
UTF-8: D7 A7
[05F7]
׷
HEX: ׷
DEC: ׷
UTF-8: D7 B7
8
[0598]
‏֘
HEX: ֘
DEC: ֘
UTF-8: D6 98
[05A8]
‏֨
HEX: ֨
DEC: ֨
UTF-8: D6 A8
[05B8]
‏ָ
HEX: ָ
DEC: ָ
UTF-8: D6 B8
[05C8]
׈
HEX: ׈
DEC: ׈
UTF-8: D7 88
[05D8]
ט
HEX: ט
DEC: ט
UTF-8: D7 98
[05E8]
ר
HEX: ר
DEC: ר
UTF-8: D7 A8
[05F8]
׸
HEX: ׸
DEC: ׸
UTF-8: D7 B8
9
[0599]
‏֙
HEX: ֙
DEC: ֙
UTF-8: D6 99
[05A9]
‏֩
HEX: ֩
DEC: ֩
UTF-8: D6 A9
[05B9]
‏ֹ
HEX: ֹ
DEC: ֹ
UTF-8: D6 B9
[05C9]
׉
HEX: ׉
DEC: ׉
UTF-8: D7 89
[05D9]
י
HEX: י
DEC: י
UTF-8: D7 99
[05E9]
ש
HEX: ש
DEC: ש
UTF-8: D7 A9
[05F9]
׹
HEX: ׹
DEC: ׹
UTF-8: D7 B9
A
[059A]
‏֚
HEX: ֚
DEC: ֚
UTF-8: D6 9A
[05AA]
‏֪
HEX: ֪
DEC: ֪
UTF-8: D6 AA
[05BA]
‏ֺ
HEX: ֺ
DEC: ֺ
UTF-8: D6 BA
[05CA]
׊
HEX: ׊
DEC: ׊
UTF-8: D7 8A
[05DA]
ך
HEX: ך
DEC: ך
UTF-8: D7 9A
[05EA]
ת
HEX: ת
DEC: ת
UTF-8: D7 AA
[05FA]
׺
HEX: ׺
DEC: ׺
UTF-8: D7 BA
B
[059B]
‏֛
HEX: ֛
DEC: ֛
UTF-8: D6 9B
[05AB]
‏֫
HEX: ֫
DEC: ֫
UTF-8: D6 AB
[05BB]
‏ֻ
HEX: ֻ
DEC: ֻ
UTF-8: D6 BB
[05CB]
׋
HEX: ׋
DEC: ׋
UTF-8: D7 8B
[05DB]
כ
HEX: כ
DEC: כ
UTF-8: D7 9B
[05EB]
׫
HEX: ׫
DEC: ׫
UTF-8: D7 AB
[05FB]
׻
HEX: ׻
DEC: ׻
UTF-8: D7 BB
C
[059C]
‏֜
HEX: ֜
DEC: ֜
UTF-8: D6 9C
[05AC]
‏֬
HEX: ֬
DEC: ֬
UTF-8: D6 AC
[05BC]
‏ּ
HEX: ּ
DEC: ּ
UTF-8: D6 BC
[05CC]
׌
HEX: ׌
DEC: ׌
UTF-8: D7 8C
[05DC]
ל
HEX: ל
DEC: ל
UTF-8: D7 9C
[05EC]
׬
HEX: ׬
DEC: ׬
UTF-8: D7 AC
[05FC]
׼
HEX: ׼
DEC: ׼
UTF-8: D7 BC
D
[059D]
‏֝
HEX: ֝
DEC: ֝
UTF-8: D6 9D
[05AD]
‏֭
HEX: ֭
DEC: ֭
UTF-8: D6 AD
[05BD]
‏ֽ
HEX: ֽ
DEC: ֽ
UTF-8: D6 BD
[05CD]
׍
HEX: ׍
DEC: ׍
UTF-8: D7 8D
[05DD]
ם
HEX: ם
DEC: ם
UTF-8: D7 9D
[05ED]
׭
HEX: ׭
DEC: ׭
UTF-8: D7 AD
[05FD]
׽
HEX: ׽
DEC: ׽
UTF-8: D7 BD
E
[059E]
‏֞
HEX: ֞
DEC: ֞
UTF-8: D6 9E
[05AE]
‏֮
HEX: ֮
DEC: ֮
UTF-8: D6 AE
[05BE]
־
HEX: ־
DEC: ־
UTF-8: D6 BE
[05CE]
׎
HEX: ׎
DEC: ׎
UTF-8: D7 8E
[05DE]
מ
HEX: מ
DEC: מ
UTF-8: D7 9E
[05EE]
׮
HEX: ׮
DEC: ׮
UTF-8: D7 AE
[05FE]
׾
HEX: ׾
DEC: ׾
UTF-8: D7 BE
F
[059F]
‏֟
HEX: ֟
DEC: ֟
UTF-8: D6 9F
[05AF]
‏֯
HEX: ֯
DEC: ֯
UTF-8: D6 AF
[05BF]
‏ֿ
HEX: ֿ
DEC: ֿ
UTF-8: D6 BF
[05CF]
׏
HEX: ׏
DEC: ׏
UTF-8: D7 8F
[05DF]
ן
HEX: ן
DEC: ן
UTF-8: D7 9F
[05EF]
ׯ
HEX: ׯ
DEC: ׯ
UTF-8: D7 AF
[05FF]
׿
HEX: ׿
DEC: ׿
UTF-8: D7 BF
20A
A
[20AA]
HEX: ₪
DEC: ₪
UTF-8: E2 82 AA
FB0 FB1 FB2 FB3 FB4
0
[FB00]
HEX: ff
DEC: ff
UTF-8: EF AC 80
[FB10]
HEX: ﬐
DEC: ﬐
UTF-8: EF AC 90
[FB20]
HEX: ﬠ
DEC: ﬠ
UTF-8: EF AC A0
[FB30]
HEX: אּ
DEC: אּ
UTF-8: EF AC B0
[FB40]
HEX: נּ
DEC: נּ
UTF-8: EF AD 80
1
[FB01]
HEX: fi
DEC: fi
UTF-8: EF AC 81
[FB11]
HEX: ﬑
DEC: ﬑
UTF-8: EF AC 91
[FB21]
HEX: ﬡ
DEC: ﬡ
UTF-8: EF AC A1
[FB31]
HEX: בּ
DEC: בּ
UTF-8: EF AC B1
[FB41]
HEX: סּ
DEC: סּ
UTF-8: EF AD 81
2
[FB02]
HEX: fl
DEC: fl
UTF-8: EF AC 82
[FB12]
HEX: ﬒
DEC: ﬒
UTF-8: EF AC 92
[FB22]
HEX: ﬢ
DEC: ﬢ
UTF-8: EF AC A2
[FB32]
HEX: גּ
DEC: גּ
UTF-8: EF AC B2
[FB42]
HEX: ﭂
DEC: ﭂
UTF-8: EF AD 82
3
[FB03]
HEX: ffi
DEC: ffi
UTF-8: EF AC 83
[FB13]
HEX: ﬓ
DEC: ﬓ
UTF-8: EF AC 93
[FB23]
HEX: ﬣ
DEC: ﬣ
UTF-8: EF AC A3
[FB33]
HEX: דּ
DEC: דּ
UTF-8: EF AC B3
[FB43]
HEX: ףּ
DEC: ףּ
UTF-8: EF AD 83
4
[FB04]
HEX: ffl
DEC: ffl
UTF-8: EF AC 84
[FB14]
HEX: ﬔ
DEC: ﬔ
UTF-8: EF AC 94
[FB24]
HEX: ﬤ
DEC: ﬤ
UTF-8: EF AC A4
[FB34]
HEX: הּ
DEC: הּ
UTF-8: EF AC B4
[FB44]
HEX: פּ
DEC: פּ
UTF-8: EF AD 84
5
[FB05]
HEX: ſt
DEC: ſt
UTF-8: EF AC 85
[FB15]
HEX: ﬕ
DEC: ﬕ
UTF-8: EF AC 95
[FB25]
HEX: ﬥ
DEC: ﬥ
UTF-8: EF AC A5
[FB35]
HEX: וּ
DEC: וּ
UTF-8: EF AC B5
[FB45]
HEX: ﭅
DEC: ﭅
UTF-8: EF AD 85
6
[FB06]
HEX: st
DEC: st
UTF-8: EF AC 86
[FB16]
HEX: ﬖ
DEC: ﬖ
UTF-8: EF AC 96
[FB26]
HEX: ﬦ
DEC: ﬦ
UTF-8: EF AC A6
[FB36]
HEX: זּ
DEC: זּ
UTF-8: EF AC B6
[FB46]
HEX: צּ
DEC: צּ
UTF-8: EF AD 86
7
[FB07]
HEX: ﬇
DEC: ﬇
UTF-8: EF AC 87
[FB17]
HEX: ﬗ
DEC: ﬗ
UTF-8: EF AC 97
[FB27]
HEX: ﬧ
DEC: ﬧ
UTF-8: EF AC A7
[FB37]
HEX: ﬷
DEC: ﬷
UTF-8: EF AC B7
[FB47]
HEX: קּ
DEC: קּ
UTF-8: EF AD 87
8
[FB08]
HEX: ﬈
DEC: ﬈
UTF-8: EF AC 88
[FB18]
HEX: ﬘
DEC: ﬘
UTF-8: EF AC 98
[FB28]
HEX: ﬨ
DEC: ﬨ
UTF-8: EF AC A8
[FB38]
HEX: טּ
DEC: טּ
UTF-8: EF AC B8
[FB48]
HEX: רּ
DEC: רּ
UTF-8: EF AD 88
9
[FB09]
HEX: ﬉
DEC: ﬉
UTF-8: EF AC 89
[FB19]
HEX: ﬙
DEC: ﬙
UTF-8: EF AC 99
[FB29]
HEX: ﬩
DEC: ﬩
UTF-8: EF AC A9
[FB39]
HEX: יּ
DEC: יּ
UTF-8: EF AC B9
[FB49]
HEX: שּ
DEC: שּ
UTF-8: EF AD 89
A
[FB0A]
HEX: ﬊
DEC: ﬊
UTF-8: EF AC 8A
[FB1A]
HEX: ﬚
DEC: ﬚
UTF-8: EF AC 9A
[FB2A]
HEX: שׁ
DEC: שׁ
UTF-8: EF AC AA
[FB3A]
HEX: ךּ
DEC: ךּ
UTF-8: EF AC BA
[FB4A]
HEX: תּ
DEC: תּ
UTF-8: EF AD 8A
B
[FB0B]
HEX: ﬋
DEC: ﬋
UTF-8: EF AC 8B
[FB1B]
HEX: ﬛
DEC: ﬛
UTF-8: EF AC 9B
[FB2B]
HEX: שׂ
DEC: שׂ
UTF-8: EF AC AB
[FB3B]
HEX: כּ
DEC: כּ
UTF-8: EF AC BB
[FB4B]
HEX: וֹ
DEC: וֹ
UTF-8: EF AD 8B
C
[FB0C]
HEX: ﬌
DEC: ﬌
UTF-8: EF AC 8C
[FB1C]
HEX: ﬜
DEC: ﬜
UTF-8: EF AC 9C
[FB2C]
HEX: שּׁ
DEC: שּׁ
UTF-8: EF AC AC
[FB3C]
HEX: לּ
DEC: לּ
UTF-8: EF AC BC
[FB4C]
HEX: בֿ
DEC: בֿ
UTF-8: EF AD 8C
D
[FB0D]
HEX: ﬍
DEC: ﬍
UTF-8: EF AC 8D
[FB1D]
HEX: יִ
DEC: יִ
UTF-8: EF AC 9D
[FB2D]
HEX: שּׂ
DEC: שּׂ
UTF-8: EF AC AD
[FB3D]
HEX: ﬽
DEC: ﬽
UTF-8: EF AC BD
[FB4D]
HEX: כֿ
DEC: כֿ
UTF-8: EF AD 8D
E
[FB0E]
HEX: ﬎
DEC: ﬎
UTF-8: EF AC 8E
[FB1E]
HEX: ﬞ
DEC: ﬞ
UTF-8: EF AC 9E
[FB2E]
HEX: אַ
DEC: אַ
UTF-8: EF AC AE
[FB3E]
HEX: מּ
DEC: מּ
UTF-8: EF AC BE
[FB4E]
HEX: פֿ
DEC: פֿ
UTF-8: EF AD 8E
F
[FB0F]
HEX: ﬏
DEC: ﬏
UTF-8: EF AC 8F
[FB1F]
HEX: ײַ
DEC: ײַ
UTF-8: EF AC 9F
[FB2F]
HEX: אָ
DEC: אָ
UTF-8: EF AC AF
[FB3F]
﬿
HEX: ﬿
DEC: ﬿
UTF-8: EF AC BF
[FB4F]
HEX: ﭏ
DEC: ﭏ
UTF-8: EF AD 8F

Opis[edytuj]

Poniższe opisy są zgodne ze standardem Unicode w wersji 5.2.0 (ogłoszonym i aktualnym na dzień 1 października 2009).

Hebrajski[edytuj]

Blok hebrajski Hebrew obejmujący zakres: 0590–05FF [Unicode 1]

Znaki kantylacji[edytuj]

Podblok Cantillation marks

 • 0591 ‏֑ HEBREW ACCENT ETNAHTA
  = atnah
 • 0592 ‏֒ HEBREW ACCENT SEGOL
  = segolta
 • 0593 ‏֓ HEBREW ACCENT SHALSHELET
 • 0594 ‏֔ HEBREW ACCENT ZAQEF QATAN
 • 0595 ‏֕ HEBREW ACCENT ZAQEF GADOL
 • 0596 ‏֖ HEBREW ACCENT TIPEHA
  = tarha, me'ayla ~ mayla
 • 0597 ‏֗ HEBREW ACCENT REVIA
 • 0598 ‏֘ HEBREW ACCENT ZARQA
  = tsinorit, zinorit; tsinor, zinor
  (tego znaku używa się, kiedy zarqa albo tsinor umieszczone są nad literą bazową, także dla tsinorit05AE ‏֮ HEBREW ACCENT ZINOR )
 • 0599 ‏֙ HEBREW ACCENT PASHTA
 • 059A ‏֚ HEBREW ACCENT YETIV
 • 059B ‏֛ HEBREW ACCENT TEVIR
 • 059C ‏֜ HEBREW ACCENT GERESH
  = teres
 • 059D ‏֝ HEBREW ACCENT GERESH MUQDAM
 • 059E ‏֞ HEBREW ACCENT GERSHAYIM
 • 059F ‏֟ HEBREW ACCENT QARNEY PARA
  = pazer gadol
 • 05A0 ‏֠ HEBREW ACCENT TELISHA GEDOLA
 • 05A1 ‏֡ HEBREW ACCENT PAZER
  = pazer qatan
 • 05A2 ‏֢ HEBREW ACCENT ATNAH HAFUKH
  05AA ‏֪ HEBREW ACCENT YERAH BEN YOMO
 • 05A3 ‏֣ HEBREW ACCENT MUNAH
 • 05A4 ‏֤ HEBREW ACCENT MAHAPAKH
 • 05A5 ‏֥ HEBREW ACCENT MERKHA
  = yored
 • 05A6 ‏֦ HEBREW ACCENT MERKHA KEFULA
 • 05A7 ‏֧ HEBREW ACCENT DARGA
 • 05A8 ‏֨ HEBREW ACCENT QADMA
  = azla
 • 05A9 ‏֩ HEBREW ACCENT TELISHA QETANA
 • 05AA ‏֪ HEBREW ACCENT YERAH BEN YOMO
  = galgal → 05A2 ‏֢ HEBREW ACCENT ATNAH HAFUKH
 • 05AB ‏֫ HEBREW ACCENT OLE
 • 05AC ‏֬ HEBREW ACCENT ILUY
 • 05AD ‏֭ HEBREW ACCENT DEHI
 • 05AE ‏֮ HEBREW ACCENT ZINOR
  = tsinor; zarqa
  (tego znaku używa się, kiedy zarqa albo tsinor umieszczone są z lewej strony nad literą bazową → 0598 ‏֘ HEBREW ACCENT ZARQA )
 • 05AF ‏֯ HEBREW MARK MASORA CIRCLE
Punkty i znaki interpunkcyjne[edytuj]

Podblok Points and punctuation

 • 05B0 ‏ְ HEBREW POINT SHEVA
 • 05B1 ‏ֱ HEBREW POINT HATAF SEGOL
 • 05B2 ‏ֲ HEBREW POINT HATAF PATAH
 • 05B3 ‏ֳ HEBREW POINT HATAF QAMATS
 • 05B4 ‏ִ HEBREW POINT HIRIQ
 • 05B5 ‏ֵ HEBREW POINT TSERE
 • 05B6 ‏ֶ HEBREW POINT SEGOL
 • 05B7 ‏ַ HEBREW POINT PATAH
  (w hebrajskim nie występuje jako odrębny znak)
 • 05B8 ‏ָ HEBREW POINT QAMATS
  (stosowany ogólnie także jako qamats gadol w ortografii, która różnicuje go z qamats qatan05C7 ‏ׇ HEBREW POINT QAMATS QATAN )
 • 05B9 ‏ֹ HEBREW POINT HOLAM
 • 05BA ‏ֺ HEBREW POINT HOLAM HASER FOR VAV
 • 05BB ‏ֻ HEBREW POINT QUBUTS
 • 05BC ‏ּ HEBREW POINT DAGESH OR MAPIQ
  = shuruq
  (mieści się wewnątrz litery podstawowej)
 • 05BD ‏ֽ HEBREW POINT METEG
  = siluq
  (może być używany jako hebrajski akcent sof pasuq)
 • 05BE ־ HEBREW PUNCTUATION MAQAF
 • 05BF ‏ֿ HEBREW POINT RAFE
  FB1E ﬞ HEBREW POINT JUDEO-SPANISH VARIKA
 • 05C0 ׀ HEBREW PUNCTUATION PASEQ
  = legarmeh
  (może być używany jako znak interpunkcyjny, nie jako punkt → 007C | VERTICAL LINE )
 • 05C1 ‏ׁ HEBREW POINT SHIN DOT
 • 05C2 ‏ׂ HEBREW POINT SIN DOT
 • 05C3 ׃ HEBREW PUNCTUATION SOF PASUQ
  (może być używany jako hebrajski znak dwukropka → 003A : COLON )
Punkty niestandardowe[edytuj]

Podblok Puncta extraordinaria

 • 05C4 ‏ׄ HEBREW MARK UPPER DOT
 • 05C5 ‏ׅ HEBREW MARK LOWER DOT
  (punkt niestandardowy (Psalmy 27:13) → 05B4 ‏ִ HEBREW POINT HIRIQ )
Punkty i znaki interpunkcyjne[edytuj]

Podblok Points and punctuation – ciąg dalszy

 • 05C6 ׆ HEBREW PUNCTUATION NUN HAFUKHA
  (historycznie nie wywodzi się od litery nun → 05E0 נ HEBREW LETTER NUN )
 • 05C7 ‏ׇ HEBREW POINT QAMATS QATAN
  05B8 ‏ָ HEBREW POINT QAMATS
Bazujące na ISO 8859-8[edytuj]

Podblok Based on ISO 8859-8

 • 05D0 א HEBREW LETTER ALEF
  = aleph
  2135 ℵ ALEF SYMBOL
 • 05D1 ב HEBREW LETTER BET
  2136 ℶ BET SYMBOL
 • 05D2 ג HEBREW LETTER GIMEL
  2137 ℷ GIMEL SYMBOL
 • 05D3 ד HEBREW LETTER DALET
  2138 ℸ DALET SYMBOL
 • 05D4 ה HEBREW LETTER HE
 • 05D5 ו HEBREW LETTER VAV
 • 05D6 ז HEBREW LETTER ZAYIN
 • 05D7 ח HEBREW LETTER HET
 • 05D8 ט HEBREW LETTER TET
 • 05D9 י HEBREW LETTER YOD
 • 05DA ך HEBREW LETTER FINAL KAF
 • 05DB כ HEBREW LETTER KAF
 • 05DC ל HEBREW LETTER LAMED
 • 05DD ם HEBREW LETTER FINAL MEM
 • 05DE מ HEBREW LETTER MEM
 • 05DF ן HEBREW LETTER FINAL NUN
 • 05E0 נ HEBREW LETTER NUN
 • 05E1 ס HEBREW LETTER SAMEKH
 • 05E2 ע HEBREW LETTER AYIN
 • 05E3 ף HEBREW LETTER FINAL PE
 • 05E4 פ HEBREW LETTER PE
 • 05E5 ץ HEBREW LETTER FINAL TSADI
 • 05E6 צ HEBREW LETTER TSADI
  = zade
 • 05E7 ק HEBREW LETTER QOF
 • 05E8 ר HEBREW LETTER RESH
 • 05E9 ש HEBREW LETTER SHIN
 • 05EA ת HEBREW LETTER TAV
Dwuznaki jidysz[edytuj]

Podblok Yiddish digraphs

 • 05F0 װ HEBREW LIGATURE YIDDISH DOUBLE VAV
  = tsvey vovn
 • 05F1 ױ HEBREW LIGATURE YIDDISH VAV YOD
 • 05F2 ײ HEBREW LIGATURE YIDDISH DOUBLE YOD
  = tsvey yudn
Znaki interpunkcyjne dodatkowe[edytuj]

Podblok Additional punctuation

 • 05F3 ׳ HEBREW PUNCTUATION GERESH
 • 05F4 ״ HEBREW PUNCTUATION GERSHAYIM

Symbole walut[edytuj]

Blok symboli walut Currency Symbols obejmujący zakres: 20A0–20CF [Unicode 2]

 • 20AA ₪ NEW SHEQEL SIGN
  (symbol graficzny Nowego Szekla używanego obecnie w Izraelu.)

Alfabetyczne formy prezentacyjne[edytuj]

Blok alfabetycznych form prezentacyjnych Alphabetic Presentation Forms obejmujący zakres: FB00–FB4F [Unicode 3]

Ligatury łacińskie[edytuj]

Podblok Latin ligatures. Uzupełnienie bloku Basic Latin rozpoczynającego się od: 0020

Ligatury ormiańskie[edytuj]

Podblok Armenian ligatures. Uzupełnienie bloku Armenian rozpoczynającego się od: 0530

 • FB13 ﬓ ARMENIAN SMALL LIGATURE MEN NOW
  0574 մ + 0576 ն
 • FB14 ﬔ ARMENIAN SMALL LIGATURE MEN ECH
  0574 մ + 0565 ե
 • FB15 ﬕ ARMENIAN SMALL LIGATURE MEN INI
  0574 մ + 056B ի
 • FB16 ﬖ ARMENIAN SMALL LIGATURE VEW NOW
  057E վ + 0576 ն
 • FB17 ﬗ ARMENIAN SMALL LIGATURE MEN XEH
  0574 մ + 056D խ
Hebrajskie formy prezentacyjne[edytuj]

Podblok Hebrew presentation forms. Uzupełnienie bloku Hebrew rozpoczynającego się od: 0590

 • FB1D יִ HEBREW LETTER YOD WITH HIRIQ
  05D9 י ‎+ 05B4 ‏ִ
 • FB1E ﬞ HEBREW POINT JUDEO-SPANISH VARIKA
  (wariant glifu 05BF ‏ֿ HEBREW POINT RAFE )
 • FB1F ײַ HEBREW LIGATURE YIDDISH YOD YOD PATAH
  05F2 ײ ‎+ 05B7 ‏ַ
 • FB20 ﬠ HEBREW LETTER ALTERNATIVE AYIN
  (ta forma litery ayin nie ma wydłużenia dolnego (descendera); stosowana jest do użytku ze znakami pod literą) ≈ 05E2 ע HEBREW LETTER AYIN
 • FB21 ﬡ HEBREW LETTER WIDE ALEF
  05D0 א HEBREW LETTER ALEF
 • FB22 ﬢ HEBREW LETTER WIDE DALET
  05D3 ד HEBREW LETTER DALET
 • FB23 ﬣ HEBREW LETTER WIDE HE
  05D4 ה HEBREW LETTER HE
 • FB24 ﬤ HEBREW LETTER WIDE KAF
  05DB כ HEBREW LETTER KAF
 • FB25 ﬥ HEBREW LETTER WIDE LAMED
  05DC ל HEBREW LETTER LAMED
 • FB26 ﬦ HEBREW LETTER WIDE FINAL MEM
  05DD ם HEBREW LETTER FINAL MEM
 • FB27 ﬧ HEBREW LETTER WIDE RESH
  05E8 ר HEBREW LETTER RESH
 • FB28 ﬨ HEBREW LETTER WIDE TAV
  05EA ת HEBREW LETTER TAV
 • FB29 ﬩ HEBREW LETTER ALTERNATIVE PLUS SIGN
  002B + PLUS SIGN
 • FB2A שׁ HEBREW LETTER SHIN WITH SHIN DOT
  05E9 ש ‎+ 05C1 ‏ׁ
 • FB2B שׂ HEBREW LETTER SHIN WITH SIN DOT
  05E9 ש ‎+ 05C2 ‏ׂ
 • FB2C שּׁ HEBREW LETTER SHIN WITH DAGESH AND SHIN DOT
  FB49 ‎+ 05C1 ‏ׁ
 • FB2D שּׂ HEBREW LETTER SHIN WITH DAGESH AND SIN DOT
  FB49 ‎+ 05C2 ‏ׂ
 • FB2E אַ HEBREW LETTER ALEF WITH PATAH
  05D0 א ‎+ 05B7 ‏ַ
 • FB2F אָ HEBREW LETTER ALEF WITH QAMATS
  05D0 א ‎+ 05B8 ‏ָ
 • FB30 אּ HEBREW LETTER ALEF WITH MAPIQ
  05D0 א ‎+ 05BC ‏ּ
 • FB31 בּ HEBREW LETTER BET WITH DAGESH
  05D1 ב ‎+ 05BC ‏ּ
 • FB32 גּ HEBREW LETTER GIMEL WITH DAGESH
  05D2 ג ‎+ 05BC ‏ּ
 • FB33 דּ HEBREW LETTER DALET WITH DAGESH
  05D3 ד ‎+ 05BC ‏ּ
 • FB34 הּ HEBREW LETTER HE WITH MAPIQ
  05D4 ה ‎+ 05BC ‏ּ
 • FB35 וּ HEBREW LETTER VAV WITH DAGESH
  05D5 ו ‎+ 05BC ‏ּ
 • FB36 זּ HEBREW LETTER ZAYIN WITH DAGESH
  05D6 ז ‎+ 05BC ‏ּ
 • FB37 ﬷ <zarezerwowany>
 • FB38 טּ HEBREW LETTER TET WITH DAGESH
  05D8 ט ‎+ 05BC ‏ּ
 • FB39 יּ HEBREW LETTER YOD WITH DAGESH
  05D9 י ‎+ 05BC ‏ּ
 • FB3A ךּ HEBREW LETTER FINAL KAF WITH DAGESH
  05DA ך ‎+ 05BC ‏ּ
 • FB3B כּ HEBREW LETTER KAF WITH DAGESH
  05DB כ ‎+ 05BC ‏ּ
 • FB3C לּ HEBREW LETTER LAMED WITH DAGESH
  05DC ל ‎+ 05BC ‏ּ
 • FB3D ﬽ <zarezerwowany>
 • FB3E מּ HEBREW LETTER MEM WITH DAGESH
  05DE מ ‎+ 05BC ‏ּ
 • FB3F ﬿ <zarezerwowany>
 • FB40 נּ HEBREW LETTER NUN WITH DAGESH
  05E0 נ ‎+ 05BC ‏ּ
 • FB41 סּ HEBREW LETTER SAMEKH WITH DAGESH
  05E1 ס ‎+ 05BC ‏ּ
 • FB42 ﭂ <zarezerwowany>
 • FB43 ףּ HEBREW LETTER FINAL PE WITH DAGESH
  05E3 ף ‎+ 05BC ‏ּ
 • FB44 פּ HEBREW LETTER PE WITH DAGESH
  05E4 פ ‎+ 05BC ‏ּ
 • FB45 ﭅ <zarezerwowany>
 • FB46 צּ HEBREW LETTER TSADI WITH DAGESH
  05E6 צ ‎+ 05BC ‏ּ
 • FB47 קּ HEBREW LETTER QOF WITH DAGESH
  05E7 ק ‎+ 05BC ‏ּ
 • FB48 רּ HEBREW LETTER RESH WITH DAGESH
  05E8 ר ‎+ 05BC ‏ּ
 • FB49 שּ HEBREW LETTER SHIN WITH DAGESH
  05E9 ש ‎+ 05BC ‏ּ
 • FB4A תּ HEBREW LETTER TAV WITH DAGESH
  05EA ת ‎+ 05BC ‏ּ
 • FB4B וֹ HEBREW LETTER VAV WITH HOLAM
  05D5 ו ‎+ 05B9 ‏ֹ
 • FB4C בֿ HEBREW LETTER BET WITH RAFE
  05D1 ב ‎+ 05BF ‏ֿ
 • FB4D כֿ HEBREW LETTER KAF WITH RAFE
  05DB כ ‎+ 05BF ‏ֿ
 • FB4E פֿ HEBREW LETTER PE WITH RAFE
  05E4 פ ‎+ 05BF ‏ֿ
 • FB4F ﭏ HEBREW LIGATURE ALEF LAMED
  05D0 א ‎+ 05DC ל

Źródła[edytuj]

 1. http://unicode.org – Hebrew
 2. http://unicode.org – Currency Symbols
 3. http://unicode.org – Alphabetic Presentation Forms