Przejdź do zawartości

Kategoria:Książka:Zbiór zadań maturalnych/podstawa programowa 2017/Biologia/Zakres rozszerzony/Treści nauczania/XIII/5

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
« Zbiór zadań maturalnych z Biologii
XIII. Ekspresja informacji genetycznej
»
XII. Wirusy, wiroidy, priony XIV. Genetyka klasyczna
Odniesienie do podstawy programowej:
XIII. Ekspresja informacji genetycznej. Uczeń:
  1. porównuje genom komórki prokariotycznej i eukariotycznej;
Zadania realizujące ten punkt
  2. porównuje strukturę genu organizmu prokariotycznego i eukariotycznego;
Zadania realizujące ten punkt
  3. opisuje proces transkrypcji z uwzględnieniem roli polimerazy RNA;
Zadania realizujące ten punkt
  4. opisuje proces obróbki potranskrypcyjnej u organizmów eukariotycznych;
Zadania realizujące ten punkt
  5. przedstawia cechy kodu genetycznego;
Zadania realizujące ten punkt
  6. opisuje proces translacji i przedstawia znaczenie modyfikacji potranslacyjnej białek;
Zadania realizujące ten punkt
  7. porównuje przebieg ekspresji informacji genetycznej w komórce prokariotycznej i eukariotycznej;
Zadania realizujące ten punkt
  8. przedstawia na przykładzie operonu laktozowego i tryptofanowego regulację ekspresji informacji genetycznej u organizmów prokariotycznych;
Zadania realizujące ten punkt
  9. przedstawia istotę regulacji ekspresji genów u organizmów eukariotycznych.
Zadania realizujące ten punkt

Zadania realizujące ten punkt podstawy programowej powinny być opisane w kluczu odpowiedzi z użyciem szablonu

{{PP2017/LO/Biologia/PR/T/XIII/5}}

Poniżej widnieje wykaz wszystkich zadań realizujących ten punkt działu Ekspresja informacji genetycznej:

Obecnie w tej kategorii nie ma stron ani plików.