Przejdź do zawartości

Kategoria:Książka:Zbiór zadań maturalnych/podstawa programowa 2017/Biologia/Zakres rozszerzony/Treści nauczania/XVI/15

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
« Zbiór zadań maturalnych z Biologii
XVI. Ewolucja
»
XV. Biotechnologia.
Podstawy inżynierii genetycznej
XVII. Ekologia
Odniesienie do podstawy programowej:
XVI. Ewolucja. Uczeń:
  1. przedstawia historię myśli ewolucyjnej;
Zadania realizujące ten punkt
  2. przedstawia podstawowe źródła wiedzy o mechanizmach i przebiegu ewolucji;
Zadania realizujące ten punkt
  3. określa pokrewieństwo ewolucyjne gatunków na podstawie analizy drzewa filogenetycznego;
Zadania realizujące ten punkt
  4. przedstawia rodzaje zmienności i wykazuje znaczenie zmienności genetycznej w procesie ewolucji;
Zadania realizujące ten punkt
  5. wyjaśnia mechanizm działania doboru naturalnego i przedstawia jego rodzaje (stabilizujący, kierunkowy i różnicujący);
Zadania realizujące ten punkt
  6. wykazuje, że dzięki doborowi naturalnemu organizmy zyskują nowe cechy adaptacyjne;
Zadania realizujące ten punkt
  7. określa warunki, w jakich zachodzi dryf genetyczny;
Zadania realizujące ten punkt
  8. przedstawia przyczyny zmian częstości alleli w populacji;
Zadania realizujące ten punkt
  9. przedstawia założenia prawa Hardy’ego-Weinberga;
Zadania realizujące ten punkt
10. stosuje równanie Hardy’ego-Weinberga do obliczenia częstości alleli, genotypów i fenotypów w populacji;
Zadania realizujące ten punkt
11. wyjaśnia, dlaczego mimo działania doboru naturalnego w populacji ludzkiej utrzymują się allele warunkujące choroby genetyczne;
Zadania realizujące ten punkt
12. przedstawia gatunek jako izolowaną pulę genową;
Zadania realizujące ten punkt
13. przedstawia mechanizm powstawania gatunków wskutek specjacji allopatrycznej i sympatrycznej;
Zadania realizujące ten punkt
14. opisuje warunki, w jakich zachodzi radiacja adaptacyjna oraz ewolucja zbieżna;
Zadania realizujące ten punkt
15. rozpoznaje, na podstawie opisu, schematu, rysunku, konwergencję i dywergencję;
Zadania realizujące ten punkt
16. przedstawia hipotezy wyjaśniające najważniejsze etapy biogenezy;
Zadania realizujące ten punkt
17. porządkuje chronologicznie wydarzenia z historii życia na Ziemi; wykazuje, że zmiany warunków środowiskowych miały wpływ na przebieg ewolucji;
Zadania realizujące ten punkt
18. porządkuje chronologicznie formy kopalne człowiekowatych wskazując na ich cechy charakterystyczne;
Zadania realizujące ten punkt
19. określa pokrewieństwo człowieka z innymi zwierzętami na podstawie analizy drzewa rodowego;
Zadania realizujące ten punkt
20. przedstawia podobieństwa między człowiekiem a innymi naczelnymi; przedstawia cechy odróżniające człowieka od małp człekokształtnych;
Zadania realizujące ten punkt
21. analizuje różnorodne źródła informacji dotyczące ewolucji człowieka i przedstawia tendencje zmian ewolucyjnych.
Zadania realizujące ten punkt

Zadania realizujące ten punkt podstawy programowej powinny być opisane w kluczu odpowiedzi z użyciem szablonu

{{PP2017/LO/Biologia/PR/T/XVI/15}}

Poniżej widnieje wykaz wszystkich zadań realizujących ten punkt działu Ewolucja:

Strony w kategorii „Książka:Zbiór zadań maturalnych/podstawa programowa 2017/Biologia/Zakres rozszerzony/Treści nauczania/XVI/15”

Poniżej wyświetlono 2 spośród wszystkich 2 stron tej kategorii.