Lingwa de Planeta/Zdania złożone – odpowiedzi

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

2.1

 • Widzę cię. – Me vidi yu.
 • Rozumiesz mnie. – Yu samaji me.
 • Ona cię nie rozumiała. – Ela bu samaji-te yu.
 • Kochamy go. – Nu lubi ta / lu.
 • Oni go nie usłyszą. – Li bu ve audi ta / lu.
 • Ona nie zna siebie. – Ela bu jan swa.
 • Nie usłyszycie się nawzajem. – Yu bu ve audi mutu.
 • Ty siebie nie słyszysz. – Yu bu audi swa.
 • Rozumieliśmy się (nawzajem). – Nu samaji-te mutu.

2.2

 • dla mnie — fo me
 • o tobie – om yu
 • z powodu nas – por nu
 • dla was – fo yu
 • z tobą – kun yu
 • bez niej – sin ela
 • z twojego powodu – por yu

2.3

 • Kto rozumie? – Hu samaji?
 • Kto wiedział? – Hu jan-te?
 • Co wiedziałeś? – Kwo yu jan-te?
 • Co on zrozumie? – Kwo ta / lu ve samaji?
 • Gdzie pracowałeś? – Wo yu gun-te?
 • Gdzie będziemy mieszkać? – Wo nu ve jivi?
 • Dokąd i skąd idziesz? – A wo e fon wo yu go?
 • Kiedy przyszedł? – Wen ta lai-te?
 • Czemu nie rozumiesz? – Way yu bu samaji?
 • Jak mówisz? – Komo yu shwo?

2.4

 • Wiesz, gdzie mieszkałem. – Yu jan wo me jivi-te.
 • Widzi, jak mam nadzieję. – Ta vidi komo me nadi.
 • Nie rozumiem, czego ty chcesz. – Me bu samaji kwo yu yao.
 • Powiedzieliśmy, że oni będą podróżować. – Nu shwo-te ke li ve safari.
 • Ona nie wierzy, że przyjdziesz. – Ela bu kredi ke yu ve lai.
 • Nie wiedzą, dokąd pójdę. – Li bu jan a wo me ve go.
 • Nie rozumiem, o czym śpiewasz. – Me bu samaji om kwo yu gani.
 • Nie wiesz, z kim ona tańczy. – Yu bu jan kun hu ela dansi.
 • Nie rozumiem, jak ty mówisz bez myślenia. – Me bu samaji komo yu shwo sin dumi.

2.5

 • gdziekolwiek mieszkasz – wo unkwe yu jivi
 • o czymkolwiek myślałem – om kwo unkwe me dumi
 • ktokolwiek przychodzi – hu unkwe lai
 • jakkolwiek by mnie prosili – komo unkwe oni pregi me

2.6

 • Ona będzie chciała cię zapytać. – Ela ve yao kwesti yu.
 • Lubimy pracować. – Nu pri gun.
 • Byłem zmuszony prosić. – Me majbur-te pregi.
 • Potrzebujesz przecież mieć nadzieję! – Yu treba ya nadi.
 • Potrafię kochać. – Me janmog lubi.
 • Tutaj nie wolno tańczyć. – Hir oni bu darfi dansi.
 • Należy odpowiedzieć, kiedy cię spytają. – Gai jawabi wen oni kwesti yu.
 • On nie przyszedł, ponieważ nie chciałem go zobaczyć. – Ta bu lai-te bikos me bu yao-te vidi ta.

2.7

 • To o tobie mówię. – Me shwo om yu hi.
 • Czy to właśnie ona cię kocha? – Ela ku lubi yu?
 • Ja właśnie wiem, a nie wierzę. – Me jan hi, bu kredi.

2.8

 • Ja też im wierzę. – Me toshi kredi (a) li.
 • Nie pracuję. A także nie kocham cię. – Me bu gun. Yoshi me bu lubi yu.
 • Trzeba mi natychmiast zrozumieć. – Me treba samaji tuy.
 • Nie mogę zrozumieć, chociaż trzeba pracować. – Me bu mog samaji, obwol treba gun.
 • Może nagle przyjść. – Ta mog lai turan.
 • Ona nie chce robić sobie nadziei, jednak on ją kocha. – Ela bu yao nadi, yedoh lu lubi ela.
 • Nie chcemy znowu go widzieć. – Nu bu yao vidi ta snova.
 • Wierzę, ponieważ nie chcę bez ciebie żyć. – Me kredi, sikom me bu yao jivi sin yu.
 • Potem ci odpowiem. – Poy me ve jawabi a yu.

2.9

 • Lubię podróżować. – Me pri safari.
 • Chcę pojechać do Chin. – Me yao go a Jungwo.
 • Pojedziesz ze mną? Proszę cię. – Ob yu ve go kun me? Me pregi yu.
 • Co potrzebujemy wziąć ze sobą? – Kwo nu treba pren kun swa?
 • Możemy wziąć cokolwiek chcesz. – Nu mog pren kwo unkwe yu yao.
 • Co chcesz tam zobaczyć? Nie wiesz, co powiedzieć? – Kwo yu yao vidi dar? Yu bu jan kwo shwo?
 • Możesz mnie zapytać, odpowiem ci. – Yu mog kwesti me, me ve jawabi a yu.
 • Cieszysz się? Ja też się cieszę. – Ob yu joi? Me toshi joi.
 • Można śpiewać, potem tańczyć, potem znowu śpiewać z radością. – Oni mog gani, poy dansi, poy snova gani por joi.
 • Czemu nagle mówisz, że nie rozumiesz, po co podróżować? – Way yu turan shwo ke yu bu samaji fo kwo safari?
 • Pytasz mnie o to? – Ob yu ve kwesti me om to?
 • Ale nie mogę ci odpowiedzieć, ponieważ nie rozumiem, co chcesz usłyszeć. – Bat me bu ve mog jawabi a yu, sikom me bu samaji kwo yu yao audi.
 • Chociaż rozumiałem ciebie. – Obwol me samaji-te yu.
 • I mam nadzieję, że zrozumiem. – E me nadi ke me ve samaji.
 • O czym myślisz? Kiedy mi pomożesz? – Om kwo yu dumi? Wen yu ve helpi me?
 • Powinieneś pracować, a ty śpiewasz i tańczysz. – Yu gai gun, yedoh yu gani e dansi.
 • Będę potrafił powiedziec mu o tobie. – Me ve majbur shwo a ta om yu.
 • Chociaż cię kocham. Kochałem i będę kochał. – Obwol me lubi yu. Me lubi-te e ve lubi.

Powrót do lekcji 2

Szablon:BookCat