Linux - wprowadzenie/Czy przed Linuksem leży przyszłość?

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Open Source[edytuj]

Idea Open Source jest raczej prosta: dzięki temu, że programiści mogą czytać, dystrybuować i modyfikować kod źródłowy, kod ten będzie dojrzewał. Ludzie mogą go dostosowywać do konkretnych sytuacji, poprawiać, czy debugować, a wszystko to mogą robić szybciej niż programiści w konwencjonalnych firmach informatycznych. Takie oprogramowanie będzie bardziej elastyczne i lepszej jakości niż oprogramowanie, które było rozwijane w konwencjonalny sposób, gdyż wiele ludzi testowało je w bardziej zdywersyfikowanych warunkach, niż mogą to zrobić programiści zamkniętego oprogramowania.

Inicjatywa Open Source już zaczęła być jasna dla komercyjnego świata i bardzo powoli komercyjni sprzedawcy zaczynają widzieć, o co w tym wszystkim chodzi. Podczas gdy środowiska akademickie i ludzie techniki są przekonani o słuszności Open Source od 20 lat, świat biznesu potrzebował aplikacji i technologii takich, jak internet, aby dostrzec tkwiące w podejściu zyski. Teraz Linux wyrósł już z etapu, kiedy był ekskluzywnym, "akademickim" systemem, pomocnym tylko dla garstki odpowiednio przeszkolonych ludzi. Teraz dostarcza znacznie więcej, niż tylko system operacyjny: jest to cała infrastruktura wspierająca łańcuch wysiłku tworzenia systemu operacyjnego, pisania i testowania programów dla niego, dostarczania wszystkiego użytkownikom, utrzymywania, aktualizowania, zapewniania wsparcia technicznego, dostosowywania programów do indywidualnych potrzeb itd. Dziś Linux jest gotowy do walki w szybko zmieniającym się świecie.

Dziesięć lat doświadczenia na usługach użytkownika[edytuj]

Linux jest prawdopodobnie najlepiej znanym przedstawicielem inicjatywy Open Source, lecz istnieje inny projekt, który przyczynił się znacznie do spopularyzowania Linuksa. Nosi on nazwę SAMBA, a jego osiągnięciem jest wsteczna analiza kodu[1] protokołu Server Message Block (SMB) / Common Internet File System (CIFS), wykorzystywanego w udostępnianiu w sieci komputerów PC plików i drukarek i obsługiwanego natywnie w systemach operacyjnych Microsoft Windows NT, OS/2 oraz Linux. Pakiety z oprogramowaniem są obecnie dostępne dla prawie każdego systemu i wprowadzają one wzajemne połączenia w mieszanych środowiskach za pomocą protokołów MS Windows: kompatybilne z Windowsem (do Windowsa XP włącznie) serwery plików i drukarek.

While Linux is probably the most well-known Open Source initiative, there is another project that contributed enormously to the popularity of the Linux operating system. This project is called SAMBA, and its achievement is the reverse engineering of the Server Message Block (SMB)/Common Internet File System (CIFS) protocol used for file- and print-serving on PC-related machines, natively supported by MS Windows NT and OS/2, and Linux. Packages are now available for almost every system and provide interconnection solutions in mixed environments using MS Windows protocols: Windows-compatible (up to and includingWinXP) file- and print-servers.

Możliwe, że nawet jeszcze bardziej udany od SAMBY jest projekt serwera HTTP: Apache (czyt. "apaczi"). Serwer działa na Uniksie, Windows NT i wielu innych systemach operacyjnych. Oryginalnie znany jako "A PAtCHy server", bazuje na istniejącym kodzie i serii poprawek do niego, tzw. patchy, nazwa dojrzałego kodu zasługuje na porównanie z indiańskim plemieniem Apaczy, dobrze znanych ze swoich wysokich umiejętności strategicznych oraz niewyczerpanej wytrzymałości. Apache okazał się istotnie szybszy, bardziej stabilny i funkcjonalny niż wiele innych serwerów HTTP. Apache hostuje serwisy internetowe które odwiedzają miliony użytkowników dziennie i podczas gdy programiści oficjalnie nie dostarczają wsparcia technicznego, społeczność użytkowników serwera Apache może odpowiedzieć na każde Twoje pytanie. Profesjonalne wsparcie techniczne obecnie również jest dostępne przez wiele firm trzecich.

Maybe even more successful than the SAMBA project is the Apache HTTP server project. The server runs on UNIX, Windows NT and many other operating systems. Originally known as "A PAtCHy server", based on existing code and a series of "patch files", the name for the matured code deserves to be connoted with the native American tribe of the Apache, well-known for their superior skills in warfare strategy and inexhaustible endurance. Apache has been shown to be substantially faster, more stable and more feature-full than many other web servers. Apache is run on sites that get millions of visitors per day, and while no official support is provided by the developers, the Apache user community provides answers to all your questions. Commercial support is now being provided by a number of third parties.

W kategorii aplikacji biurowych, możliwy jest wybór klonów MS Office, od częściowych do pełnych implementacji aplikacji dostępnych w systemie MS Windows. Te inicjatywy pomogły uczynić Linuksa akceptowalnym na rynek komputerów biurkowych, gdyż użytkownicy nie muszą się na nowo uczyć obsługi systemu.

In the category of office applications, a choice of MS Office suite clones is available, ranging from partial to full implementations of the applications available on MS Windows workstations. These initiatives helped a great deal to make Linux acceptable for the desktop market, because the users don't need extra training to learn how to work with new systems. With the desktop comes the praise of the common users, and not only their praise, but also their specific requirements, which are growing more intricate and demanding by the day.

The Open Source community, consisting largely of people who have been contributing for over half a decade, assures Linux' position as an important player on the desktop market as well as in general IT application. Paid employees and volunteers alike are working diligently so that Linux can maintain a position in the market. The more users, the more questions. The Open Source community makes sure answers keep coming, and watches the quality of the answers with a suspicious eye, resulting in ever more stability and accessibility.

Listing all the available Linux software is beyond the scope of this guide, as there are tens of thousands of packages. Throughout this course we will present you with the most common packages, which are almost all freely available. In order to take away some of the fear of the beginning user, here's a screenshot of one of your most-wanted programs. You can see for yourself that no effort has been spared to make users who are switching from Windows feel at home:

Figure 1-1. OpenOffice MS-compatible Spreadsheet


Przypisy