Przejdź do zawartości

Matematyka dla liceum/Logika/Zadania z rozwiązaniami

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

1 Zaznacz zdania prawdziwe.

15 jest liczbą pierwszą
-3 jest liczbą naturalną
jest liczbą niewymierną
Warszawa jest stolicą Chin
jest liczbą całkowitą
Sześciokąt foremny ma 10 przekątnych
Słońce jest gwiazdą

2 Podaj zaprzeczenia zdań. Zapisz < jako &lt; oraz > jako &gt;.

a) 4>3

b) 11=11

c)

d) 8451 jest liczbą podzielną przez 3

e)

f) Warszawa jest stolicą Chin.

g) 7 jest liczbą nieujemną.

Informacja do zad. 3
p a
b 1
c d

3 Uzupełnij tabelę negacji.

a=

b=

c=

d=

4 Które z podanych zdań mają sens logiczny?

2=2
Polska jest krajem europejskim.
6 jest małą liczbą.
11-2
11-2=9
Każdy równoległobok jest prostokątem.
13 to pechowa liczba.
-1>-2

5 Zaznacz zdania prawdziwe.

15 jest liczbą pierwszą i Ziemia jest planetą.
Kwadrat jest prostokątem i suma dwóch pierwszych liczb pierwszych to 3.
jest liczbą pierwszą i 5 jest liczbą nieujemną.