Matematyka dla liceum/Trygonometria/Funkcje trygonometryczne kąta ostrego

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Funkcje trygonometryczne[edytuj]

Funkcje trygonometryczne kąta ostrego[edytuj]

funkcja trygonometryczna

Funkcje trygonometryczne są głównymi pojęciami trygonometrii. Istnieje sześć funkcji trygonometrycznych:

  • sinus (czyt. sinus), symbol: sin
  • cosinus (czyt. kosinus), symbol: cos
  • tangens (czyt. tangens), symbol: tg, tan
  • cotangens (czyt. kotangens), symbol: ctg, cot, ctn
  • secans (czyt. sekans), symbol: sec,
  • cosecans (czyt. kosekans), symbol: cosec, csc

Argumentami funkcji trygonometrycznych mogą być:

  • kąt skierowany
  • liczba rzeczywista
sinus, cosinus, tangens, cotangens, secans, cosecans
Definicja DEFINICJA

funkcji trygonometrycznych dla kąta ostrego w trójkącie prostokątnym.

Sinusem kąta ostrego nazywamy stosunek przyprostokątnej leżącej naprzeciw kąta do przeciwprostokątnej


Cosinusem kąta ostrego nazywamy stosunek przyprostokątnej leżącej przy kącie do przeciwprostokątnej


Tangensem kąta ostrego nazywamy stosunek przyprostokątnej leżącej naprzeciw kąta do przyprostokątnej leżącej przy kącie

Cotangensem kąta ostrego nazywamy stosunek przyprostokątnej leżącej przy kącie do przyprostokątnej leżącej naprzeciw kąta

    lub    

Secansem kąta ostrego nazywamy stosunek przeciwprostokątnej do przyprostokątnej leżącej przy kącie

    lub    

Cosecansem kąta ostrego nazywamy stosunek przeciwprostokątnej do przyprostokątnej leżącej naprzeciw kąta

    lub