Przejdź do zawartości

Matematyka dla szkoły podstawowej

50% Status
Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

WSTĘP[edytuj]

Niniejszy podręcznik ma stanowić wolny odpowiednik na zatrzęsienie podręczników na rynku. Każdy dział rozpoczyna się od Śladami odkrywców, w którym to podajemy ciekawostki historyczne dotyczące danego działu matematyki. Działy są podzielone na mniejsze partie materiału. Każda partia materiału jest omówiona w postaci Przykładów, po których następuje najczęściej ramka o nazwie Zapamiętaj. Po każdym takiej ramce są podane zadania do tej ramki.

Ponadto do każdej partii materiału są dodane:

  • Ćwiczenia - zadania do samodzielnego rozwiązania, które mogą służyć jako tzw. zadanie domowe,
  • Wyrównaj szanse - zadania dedykowane do wykonywania na zajęciach wyrównawczych,
  • Wzbij się wyżej - zadania dla uczniów wyróżniających się.

Przy każdym tytule partii materiału - w okrągłym nawiasie - podana jest liczba oznaczająca klasę, w której jest omawiany ten materiał.

Na koniec każdego działu jest Test w trzech wersjach: Klasa 4, Klasa 5, Klasa 6. W zależności od tego, która klasa nas interesuje, może on służyć za okazję do powtórzenia wiadomości z danego działu w danej klasie.

Zwieńczeniem każdego działu jest Test z tekstem źródłowym, który tak jak Test, jest w trzech wersjach - dostosowany do poszczególnych klas. Jest to przykładowy test tworzony z naciskiem na przygotowanie się do testu szóstoklasisty, kończącego naukę w szkole podstawowej.

SPIS TREŚCI[edytuj]

Liczby naturalne[edytuj]