MediaWiki w obrazkach/MediaWiki od strony czytelnika

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
czytelniczka

Serwisy internetowe oparte o MediaWiki od strony czytelnika wyglądają jak wiele innych stron WWW. Mają zwykle stronę główną, boczne menu, można przechodzić między podstronami klikając na odpowiednie linki w tekście. Jednak ze względu na obszerność wielu tego typu serwisów, aby znaleźć w nich to czego się szuka warto zapoznać się z ich specyfiką.

Jedną z cech, która często zaskakuje osoby po raz pierwszy korzystające z MediaWiki jest brak ściśle hierarchicznej struktury podstron. Zamiast tego mamy raczej do czynienia ze zbiorem nieraz dziesiątków tysięcy osobnych podstron — zwanych artykułami lub modułami. Są one ze sobą gęsto powiązane linkami w pozornie chaotyczny sposób. Spontanicznie powstający układ stron, odpowiada naturalnej sieci powiązań między znaczeniami różnych słów. Nie można zatem oczekiwać, że zawsze dotrze się szybko do oczekiwanych informacji, po prostu klikając na kolejne linki, poczynając od strony głównej serwisu, choć surfowanie z ich pomocą może w wolnych chwilach być ciekawym i kształcącym zajęciem.

Wiele narzędzi dostępnych w ramach MediaWiki — takich jak kategorie i wewnętrzna wyszukiwarka umożliwia dość sprawne dotarcie do poszukiwanych informacji oczywiście pod warunkiem, że wie się jak z nich wydajnie korzystać. Ta część podręcznika jest skierowana do osób, które chciałyby się tego nauczyć.

Podrozdziały:

  1. Struktura ekranu — omawia ogólną budowę interfejsu MediaWiki — zapoznanie się z tym rozdziałem jest niezbędne, aby zrozumieć pozostałe części podręcznika.
  2. Linki i wolne surfowanie — omawia jak dotrzeć do szukanych informacji ograniczając się tylko do klikania na linki wewnętrzne — co jednak często jest bardzo trudne.
  3. Szukanie po kategoriach — omawia system kategoryzowania artykułów oraz to czego się po nim można spodziewać.
  4. Korzystanie z obrazków — opisuje jak korzystać ze zbiorów obrazków i jak zobaczyć je w maksymalnej, dostępnej rozdzielczości.
  5. Wyszukiwarka MediaWiki — opisuje jak efektywnie korzystać z wewnętrznej wyszukiwarki, a także jak się posiłkować wyszukiwarką Google.
  6. Uwaga! to jest wiki — trochę luźnych uwag na temat wiarygodności treści zawartych w serwisach opartych na MediaWiki.