Ministrant/Liturgia słowa

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

< Ministrant

Na liturgię słowa składają się czytania z Pisma Świętego i ich wyjaśnienie (homilia) oraz modlitwa wiernych. Czytania wykonywane są z ambony. Lektorzy przed czytaniem wykonują skłon głowy przed amboną, po zakończeniu czytania tez wykonują skłon głową. Jeśli lektorem jest osoba świecka i przechodzi przed tabernakulum, wykonuje skłon głową (nie klęka!), po czym wykonuje kolejny skłon głową przed amboną.

 • Czytania - lektor wykonuje dwa czytania (w dni powszednie jedno - tylko ze Starego Testamentu). Pierwsze ze Starego Testamentu, drugie z Nowego Testamentu.
 • Psalm responsoryjny - psalm rozdziela oba czytania. Tekst pochodzi z Księgi Psalmów, przy czym pomiędzy kolejnymi zwrotkami odśpiewywanymi przez kapłana bądź chór, wierni odpowiadają jednowersowym refrenem (stąd nazwa).
 • Aklamacja - następuje bezpośrednio przed ewangelią. Składa się ze śpiewu "Alleluja" (z wyjątkiem okresu Wielkiego Postu) oraz wersetu z Ewangelii. W czasie aklamacji wierni wstają.

W czasie uroczystej mszy świętej celebrans podczas aklamacji "Alleluja" nakłada kadzidło i błogosławi je.

Następnie przenosi na ambonę ewangeliarz (jeżeli jest). Kapłan jest poprzedzany przez ministrantów kadzidła. Ministranci się kłaniają, po czym następuje okadzenie Ewangelii po wezwaniu "Słowa Ewangelii według ...". Ministranci ponownie się kłaniają, jednak cały czas pozostają przy kapłanie. W tym samym czasie akolici ze świecami udają się przed ambonę. Przed Ewangelią wierni wykonują kciukiem znaki krzyża na: czole, ustach i klatce piersiowej.

 • Ewangelia - najważniejsza część liturgii słowa. Kapłan lub diakon odczytuje fragment Ewangelii.

Po zakończeniu Ewangelii ministranci krzyża udają się do zakrystii, a akolici odkładają świece na wyznaczone miejsce. Biskup może pobłogosławić wiernych ewangeliarzem. Wtedy wykonywany jest śpiew, a następnie kapłan odkłada Ewangeliarz na godne i stosowne miejsce.

 • Homilia - wyjaśnienie i omówienie czytań, Ewangelii lub innego tematu dnia, okresu (np. sylwetka świętego)
 • Wyznanie wiary - po chwili milczenia kapłan wraz z wiernymi wyznaję wiarę. Credo odmawia się w czasie mszy niedzielnych i uroczystości.
 • Modlitwa wiernych (modlitwa powszechna) - jest modlitwą ludu zgromadzonego na Eucharystii. Podczas tejże modlitwy kapłan, lektor, bądź wierni przedstawiają Bogu w sposób uroczysty intencje, w których sprawowana jest dana Msza święta. Najczęściej Modlitwa Powszechna rozpoczyna się od słów: "Módlmy się za....", kończy słowami: "Ciebie prosimy", a zgromadzeni dla potwierdzenia tych intencji odpowiada: "Wysłuchaj nas Panie".
Modlitwa Powszechna najczęściej zawiera następujące intencje:
  • za papieża, biskupów i kapłanów
  • za ojczyznę i kierujących państwami
  • za misje
  • za chorych i cierpiących
  • za zmarłych, szczególnie za osobę, za którą sprawowana jest akurat Msza Święta
  • za zgromadzonych na Eucharystii
Do modlitwy mogą zostać dodane intencje okolicznościowe.

Po zakończeniu modlitwy powszechnej ministrant dzwoni raz w gong (w niektórych parafiach opuszcza się dzwonienie).

Po liturgii słowa rozpoczyna się Liturgia eucharystyczna