Przejdź do zawartości

Ministrant/Przygotowanie darów

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Przygotowanie darów i ołtarza rozpoczyna najważniejszą część Mszy Świętej.

  • Procesja z darami - w czasie uroczystej mszy reprezentanci ludu przynoszą chleb, wino oraz inne dary ofiarne. Kapłan odbiera dary przed ołtarzem i przekazuje ministrantom. Dary stawia się przed ołtarzem, a chleb i wino na ołtarzu.
  • Przygotowanie ołtarza - ministrant księgi zanosi na ołtarz mszał z pulpitem oraz stawia mikrofon (w przypadku nieuroczystej Mszy św. mszał znajduje się już na ołtarzu), a równocześnie z nim ministrant ołtarza przynosi kielich bez welonu na ołtarz. Akolici usługujący kapłanowi rozkładają na ołtarzu korporał, palkę, patenę z Hostią oraz puryfikaterz i otwierają Mszał na obrzędach liturgii eucharystycznej. W zależności od parafii ministranci ołtarza mogą przynosić kielich, a kapłan sam rozkłada korporał na ołtarzu, palkę, patenę wraz z Hostią oraz puryfikaterz lub też ministranci przynoszą kielich i wtedy oni rozkładają korporał.
  • Przygotowanie darów ofiarnych - ministranci zabierają ampułki z winem i wodą. Podają kapłanowi w taki sposób, aby mógł chwycić za uszka ampułek. Ministrant z winem stoi blisko ołtarza, a drugi obok niego. Ministrant podaje wino kapłanowi i odbiera od swojego kolegi ampułkę z wodą. Natomiast drugi ministrant odbiera ampułkę z winem. Kapłan nalewa wino, kroplę wody i odmawia modlitwy.

Następnie w czasie uroczystej Mszy św. odbywa się okadzenie darów, krzyża oraz ołtarza. Ministranci kadzidła kłaniają się przed celebransem, po czym kapłan nakłada kadzidło do kadzielnicy. Kapłan najpierw kadzi dary ofiarne. Następnie kapłan wraz z ministrantami lub diakonami obracają się w taki sposób, by turyferariusz/diakon szedł pierwszy, po nim kapłan, a na końcu nawikulariusz/diakon/ceremoniarz. Zatrzymują się przed tabernakulum i kłaniają się, po czym wyruszają dalej, aby kontynuować kadzenie ołtarza i krzyża. Po zakończeniu kadzenia kapłan i ministranci odwracają się w kierunku ołtarza. Tym razem nie ma ukłonu.

Kolejnym elementem kadzenia jest okadzenie celebransa. W tym momencie wszyscy zgromadzeni w kościele wstają. Ministranci lub diakoni przemieszczają się przed kapłana (znajdowali się przed chwilą wraz z celebransem twarzą do wiernych), kłaniają przed nim i okadzają go 3 rzutami kadzielnicy. Ministranci/diakoni ponownie się kłaniają, po czym wychodzą przed ołtarz.

Następuje okadzenie ludzi. Turyferariusz i nawikulariusz lub dwóch diakonów wykonują ukłon, po czym turyferariusz okadza wiernych 3 rzutami kadzielnicy. Po ukłonie odchodzą do zakrystii.

W czasie przygotowania darów ofiarnych wyznaczona osoba zbiera ofiarę.

  • Lavabo (obmycie rąk) - ministranci podają wodę oraz ręczniczek. Jeden ministrant (trzyma ampułkę z wodą i naczynie, do którego spłynie woda) nalewa wodę na ręce kapłana tak, aby woda spłynęła do naczynia. Drugi ministrant otwiera puryfikaterz (podłużny ręczniczek). Chwyta za jeden koniec, a za drugi ciągnie do siebie, aby powstał wachlarzyk. Po zakończeniu obrzędu ministranci odchodzą na swoje miejsca.