Moduł:Dopracować/resources/opis

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Spis treści

Moduł danych dla {{dopracować}}.

data[edytuj]

Baza wspólnych tekstów, które powtarzają się prawie we wszystkich przypadkach.

Zmienne[edytuj]

 • articleTemplates - zmienne stałych mikroszablonów dla artykułów, nawet dla dzieci, w przestrzeni nazw (główna) lub Wikijunior,
 • manualTemplates - zmienne stałych mikroszablonów dla podręczników, nawet dla dzieci, w przestrzeni nazw (główna) lub Wikijunior,
 • categoryTemplates - zmienne stałych mikroszablonów dla przestrzeni nazw Szablon,
 • sectionTemplates - zmienne stałych mikroszablonów dla sekcji,
 • userTemplates - zmienne stałych mikroszablonów dla użytkowników w przestrzeni nazw Wikipedysta,
 • pomocTemplates - zmienne stałych mikroszablonów dla pomocy w przestrzeni nazw Pomoc,
 • projektTemplates - zmienne stałych mikroszablonów dla użytkowników w przestrzeni nazw Wikibooks,
 • documentationtemplateTemplates - zmienne stałych mikroszablonów dla opisu szablonów w przestrzeni nazw Szablon,
 • documentationmoduleTemplates - zmienne stałych mikroszablonów dla opisu modułów w przestrzeni nazw Moduł,
 • documentationdrafttemplateTemplates - zmienne stałych mikroszablonów dla opisu brudnopisu szablonów w nibyprzestrzeni Szablon:Brudnopis w przestrzeni nazw Szablon,
 • documentationdraftmoduleTemplates - zmienne stałych mikroszablonów dla opisu brudnopisu modułów w nibyprzestrzeni Moduł:Brudnopis w przestrzeni nazw Moduł,
 • documentationdraftprojectTemplates - zmienne stałych mikroszablonów dla opisu brudnopisu projektu w nibyprzestrzeni Wikibooks:Brudnopis w przestrzeni nazw Wikibooks,
 • otherTemplates - zmienne stałych mikroszablonów, gdy zmienna nazwij jednostką jest niepusta.

default[edytuj]

Domyślna obsługa wszystkich nietrywialnych przypadków. Struktura rekordu podobna do typowych przypadków opisanych poniżej.

reasons[edytuj]

Baza typowych przypadków, które można podawać w skróconej formie opisu w wywołaniu szablonu.

Każdy rekord definiujący typowy przypadek zawiera:

icon
unikalny identyfikator ikony i typowego przypadku
message
prosta treść komunikatu, która jest używana zawsze gdy w szablonie podane są co najmniej typowe powody
aliases
skrócone formy dla typowych przypadków użycia
cat
link do kategorii, w której powinien znaleźć się artykuł zawierający dany przypadek wymagający dopracowania
catDate
opcjonalny tekst formatujący link do kategorii z datą, obecnie wykorzystywany tylko przez źródła

Dodatkowo jest możliwe zdefiniowanie obsługi, gdy podany jest tylko jeden typowy przypadek:

simple
pełna treść przypadku modyfikowana mikroszablonami
talk
treść dla mikroszablonu {{talk}}, który będzie aktywowany jeśli istnieje strona dyskusji w artykule
["?"]
definicja mikroszablonu {{?}}

Mikroszablony[edytuj]

Obecnie dostępny zestaw mikroszablonów obejmuje:

 • {{M}} - treść „Ten artykuł", „Ten podręcznik, „Ta kategoria”, „Ta sekcja” lub „Ta strona" (mianownik z wielkiej litery)
 • {{B}} - treść „Ten artykuł", „Ten podręcznik, „Tą kategorię”, „Tą sekcję” lub „Ta stroną" (biernik z wielkiej litery)
 • {{d}} - treść „tego artykuł", „tego podręcznika, „Tej kategorii”, „Tej sekcji” lub „Tej strony" (dopełniacz z małej litery)
 • {{w}} - treść „w artykule", „w podręczniku, „w kategorii”, „w sekcji” lub „na stronie" (miejscownik z małej litery)
 • {{MS}} - treść „W tym artykule", „W tym podręczniku, „W tej kategorii”, „W tej sekcji” lub „Na tej stronie" (miejscownik z wielkiej litery)
 • {{ms}} - treść „w tym artykule", „w tym podręczniku, „w tej kategorii”, „w tej sekcji” lub „na tej stronie" (miejscownik z małej litery)
 • {{n}} - treść „nim", „nim", „niej", „niej" lub „niej" (zaimek rzeczowny)
 • {{MD}} - treść „Artykuł", „Podręcznik, „Kategoria”, „Sekcja” lub „Strona" (mianownik z wielkiej litery)
 • {{BD}} - treść „Artykuł", „Podręcznik, „Kategorię”, „Sekcję” lub „Stronę" (biernik z wielkiej litery)
 • {{dm}} - treść „artykuł", „podręcznik, „kategorii”, „sekcji” lub „strony" (dopełniacz z małej litery)
 • {{bm}} - treść „artykuł", „podręcznik, „kategorię”, „sekcję” lub „stronę" (biernik z małej litery)
 • {{od}} - treść „od {{{data}}} ” lub pusty jeśli data nie jest dostępna
 • {{?}} - scalone niestandardowe komentarze
 • {{talk}} - dodatkowy tekst jeśli istnieje strona dyskusji i jest podana jego definicja (zmienna talk)
 • {{talkpagename}} - nazwa strony dyskusji artykułu
 • {{talksection}} - nazwa sekcji w dyskusji ({{{sekcja dyskusji}}})
 • {{pageurl}} - pełny URL do strony z artykułem

Uwaga:

 • Brak definicji ["?"] dla szablonu {{?}} oznacza, że proste wywołanie będzie akceptowane pod warunkiem, że w szablonie {{dopracować}} nie będzie żadnych niestandardowych komentarzy
 • Definicja ["?"] jest tabelą zawierającą następujące zmienne tekstowe (domyślnie puste):
  • prefix - tekst dodawany przed połączonymi komentarzami
  • separator - tekst umieszczany między komentarzami
  • suffix - tekst dodawany po połączonych komentarzach
  • default - zastępczy tekst jeśli w szablonie nie podano żadnych dodatkowych komentarzy