OpenOffice.org/Calc/Funkcje/Funkcja ACOTH

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Funkcja ACOTH – funkcja wbudowana w arkusz kalkulacyjny OpenOffice Calc (kategoria matematyczne), jest to funkcja area cotangens hiperboliczny, czyli funkcja odwrotna do funkcji COTHcotangens hiperboliczny. Dziedzina funkcji to zbiór liczb rzeczywistych z wyjątkiem przedziału <-1 , 1>.

Składnia funkcji:

ACOTH(liczba)
Przykład
=ACOTH(0,33)
zwraca
3,14
czyli π
=ACOTH(1,31)
zwraca
1