OpenOffice.org/Calc/Funkcje/Funkcja COTH

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Funkcja COTH – funkcja wbudowana w arkusz kalkulacyjny OpenOffice Calc (kategoria matematyczne), zwraca cotangens hiperboliczny miary kąta wyrażonej w radianach.

Składnia funkcji
COTH(liczba)

Żeby otrzymać wartość kąta w stopniach, zastosować należy funkcję RADIANY.

Przykład
=COTH(PI())
zwraca
1
=COTH(1)
zwraca
1,31

Zobacz też: ACOTH, SINH