OpenOffice.org/Calc/Funkcje/Funkcja ATAN2

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Funkcja ATAN2 – funkcja wbudowana w arkusz kalkulacyjny OpenOffice Calc (kategoria matematyczne), zwraca arcus tangens wartości punktu (x,y) kartezjańskiego układu współrzędnych, czyli kąta nachylenia między osią OX a prostą przechodzącą przez punkt (x,y).

Składnia funkcji
ATAN2(x,y)

Żeby otrzymać wartość kąta w stopniach, zastosować należy funkcję STOPNIE.

Przykład
=ATAN2(1;1)
zwraca
0,79
=STOPNIE(ATAN2(1;1))
zwraca
45