OpenOffice.org/Calc/Funkcje/Funkcja STOPNIE

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Funkcja STOPNIE (ang. DEGREES) – funkcja wbudowana w arkusz kalkulacyjny OpenOffice Calc (kategoria matematyczne), zamienia liczbę radianów na stopnie.

Składnia funkcji
STOPNIE(liczba)
Przykład
=STOPNIE(PI())
zwraca
180