OpenOffice.org/Calc/Funkcje/Funkcja SIN

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Funkcja SIN – funkcja wbudowana w arkusz kalkulacyjny OpenOffice Calc (kategoria matematyczne), zwraca sinus miary kąta w radianach.

Składnia funkcji
SIN(liczba)

Żeby otrzymać wartość kąta w stopniach, zastosować należy funkcję RADIANY.

Przykład
=SIN(PI())
zwraca
0
=SIN(30)
zwraca
-0,99
=SIN(RADIANY(30))
zwraca
0,5
czyli sinus kąta 30 stopni