OpenOffice.org/Calc/Funkcje/Funkcja TANH

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Funkcja TANH – funkcja wbudowana w arkusz kalkulacyjny OpenOffice Calc (kategoria matematyczne), zwraca tangens hiperboliczny miary kąta wyrażonej w radianach.

Składnia funkcji
TANH(liczba)

Żeby otrzymać tangens kąta w stopniach, należy zastosować funkcję RADIANY.

Przykład
=TANH(PI())
zwraca
0,05
=TANH(RADIANY(180))
zwraca
1