Otwarty System Archiwizacji OSA: Podręcznik użytkownika/Instalacja programu OSA/Proces aktualizacji

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Aktualizacja Otwartego Systemu Archiwizacji krok po kroku:

1. Należy wejść w Panel Sterowania systemu Windows i odinstalować poprzednią wersję OSA (dotychczasowa baza danych zostanie zachowana).

2. Z katalogu, w którym były zapisane wcześniejsze pliki aplikacja OSA, należy ręcznie je usunąć.

3. Należy pobrać paczkę instalacyjną OSA ze strony: http://archiwa.org/osa.php?menu2=Instalacja

4. Instalacja aplikacji OSA.

5. Przy pierwszym uruchomieniu zaktualizowanej aplikacji OSA należy kliknąć w ikonkę z tekstem "Skonfiguruj połączenie z bazą danych" z widoku logowania, wtedy, użytkownik zostanie poproszony o podanie:

   - wewnętrznego adresu IP serwera
   - nazwy bazy danych
   - nazwy użytkownika do bazy danych
   - hasła dostępu do bazy danych.

Dane powinno być takie same, jak w przypadku poprzedniej wersji OSA.

6. Pierwsze dane logowania do aplikacji OSA to:

login: admin

hasło: admin