Otwarty System Archiwizacji OSA: Podręcznik użytkownika/Instalacja programu OSA/Proces instalacji

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Otwarty System Archiwizacji jest aplikacją wielostanowiskową lub jednostanowiskową. OSA wymaga połączenia do bazy danych.

Istnieją trzy możliwości:

• OSA, z której korzysta się na kilku stanowiskach komputerowych: wówczas wymagany jest lokalny serwer, na którym będzie znajdowała się baza danych, z uprawnieniami dostępu "lokalne".

Instalacja Otwartego Systemu Archiwizacji w przypadku aplikacji wielostanowiskowej wygląda następująco krok po kroku:

1. Pobranie paczki instalacyjnej OSA ze strony: http://archiwa.org/osa.php?menu2=Instalacja

2. Import załączonej bazy danych na serwer. Baza znajduję się w pobranej paczce instalacyjnej w folderze "Baza Danych",

3. Instalacja aplikacji OSA.

4. Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji OSA należy kliknąć w ikonkę z tekstem "Skonfiguruj połączenie z bazą danych" z widoku logowania, wtedy, użytkownik zostanie poproszony o podanie:

   - wewnętrznego adresu IP serwera
   - nazwy bazy danych
   - nazwy użytkownika do bazy danych
   - hasła dostępu do bazy danych.

211 Konfiguracja OSA EK.jpg

W przypadku korzystania z dostępnego serwera lokalnego, prosimy o uzyskanie danych od administratora serwera.

4. Pierwsze dane logowania do aplikacji OSA to:

login: admin

hasło: admin

212 Logowanie OSA EK.jpg

• OSA, z której korzysta się na jednym stanowisku komputerowym: wówczas wymagana jest instalacja oprogramowania symulującego serwer, np. XAMPP.

Instalacja Otwartego Systemu Archiwizacji w przypadku aplikacji jednostanowiskowej wygląda następująco krok po kroku:

1. Pobranie paczki instalacyjnej OSA ze strony: http://archiwa.org/osa.php?menu2=Instalacja

2. Wykonanie instalacji lokalnego serwera (np. Xampp), na którym to serwerze będzie zainstalowana lokalnie OSA.

Pod poniższym linkiem dostępna jest instrukcja, skąd należy pobrać i jak zainstalować program Xampp: http://www.wikihow.com/Install-XAMPP-for-Windows.

Z instrukcji należy wykonać kroki od 1 do 8.

3. Po zainstalowaniu programu (Xampp) oraz po jego uruchomieniu, prosimy obejrzeć ten tutorial wideo: http://archiwa.org/as/as_img/uploaded/OSA_tutorial.mp4.

W tutorialu wideo przedstawione są kolejne kroki instalacji aplikacji.

4. Przy każdym ponownym uruchomieniu komputera, prosimy pamiętać o uruchomieniu programu XAMPP i kliknięciu start przy "Apache" oraz "MySQL".

5. Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji OSA należy kliknąć w ikonkę z tekstem "Skonfiguruj połączenie z bazą danych" z widoku logowania, wtedy, użytkownik zostanie poproszony o podanie:

  - wewnętrznego adresu IP serwera: "127.0.0.1" lub "localhost"
  - nazwy bazy danych: do wyboru
  - nazwy użytkownika do bazy danych (jeżeli zostanie ustawiona, domyślnie "root")
  - hasło dostępu do bazy danych (jeżeli zostanie ustawione, domyślnie hasło jest puste)

211 Konfiguracja OSA EK.jpg

Oczywiście wszystkie powyższe dane mogą Państwo dostosować do własnych potrzeb.

5. Pierwsze dane logowania do aplikacji OSA to:

login: admin

hasło: admin

212 Logowanie OSA EK.jpg

• OSA, z której korzysta się na kilku stanowiskach komputerowych - w przypadku gdy nie ma lokalnego serwera: wówczas wymagana jest instalacja oprogramowania symulującego serwer, np. XAMPP na jednym z komputerów. Na pozostałych komputerach należy podać adres IP tego komputera, na którym zainstalowany został XAMPP.


W razie problemów prosimy o konsultację z Informatykiem lub kontakt z nami: zespół Obserwatorium Archiwistyki Społecznej (Fundacja Ośrodka KARTA), tel. 22 844 10 55, mail: osa@karta.org.pl.