Przejdź do zawartości

Otwarty System Archiwizacji OSA: Podręcznik użytkownika/Praca w programie OSA/Etapy opracowania zasobu archiwalnego/Edytowanie informacji o zasobie archiwalnym

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Użytkownik-administrator oraz użytkownik-redaktor mają możliwość edycji wszystkich zapisanych informacji w programie OSA. Z poziomu edycji można zmieniać dane wprowadzane do konkretnych pól opisu, ale także w przypadku edycji zbioru/zespołu, dodawać jednostkę (w przypadku zbioru/zespołu prostego) lub dodawać serię (w przypadku zbioru/zespołu rozbudowanego); w przypadku edycji jednostki, dodawać dokument itd.

Dane można edytować:

  • z widoku Struktury zasobu archiwalnego: można tego dokonać, klikając w widok Struktury zasobu archiwalnego (Drzewko). W tym celu należy lewym przyciskiem myszy zaznaczyć wybrany obiekt do edycji (Zbiór/Zespół, Serię, Jednostkę archiwalną lub Dokument) i następnie po kliknięciu prawym przyciskiem - wybrać z listy napis “Edytuj”.

Otworzy się okienko z edycją wybranego obiektu, w którym można edytować dane.

Po dokonaniu poprawek i kliknięciu Zapisz, wprowadzone informacje zostaną zmienione. Żeby zmiany były widoczne również w Drzewku (np. zmiana sygnatury), należy kliknąć przycisk Odśwież w Menu Graficznym.

  • z widoku Menu głównego: należy kliknąć napis “Pokaż”, znajdujący się przy każdym poziomie opisu archiwalnego w zakładce Zasób.

Wyświetli się tabelka z informacjami o danych zbiorach/zespołach, seriach, jednostkach archiwalnych, dokumentach, nabytkach. Po dwukrotnym kliknięciu (lub kliknięciu prawym przyciskiem myszy) w wybrany obiekt z tabelki, użytkownik ma wgląd do szczegółowych danych i może je edytować.