Otwarty System Archiwizacji OSA: Podręcznik użytkownika/Praca w programie OSA/Etapy opracowania zasobu archiwalnego/Mechanizm ładowania plików

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

W programie OSA istnieje możliwość ładowania plików. Zanim załadujemy pliki w wybranych miejscach opisu archiwalnego, w pierwszej kolejności musimy wybrać ścieżkę dostępu do katalogu/folderu na dysku naszego komputera, w którym przechowujemy pliki. W tym celu należy kliknąć w Menu głównym w zakładkę Informacje/Ścieżka dostępu.

Następnie wybieramy ścieżkę dostępu dla podglądanych plików.

Po wykonaniu tej czynności, możemy przystąpić do ładowania plików w odpowiednich miejscach opisu archiwalnego. Po poprawnym załadowaniu pliku i kliknięciu "Zapisz" powinien wyskoczyć komunikat informujący o poprawnym załączeniu pliku.

W OSA istnieje możliwość ładowania następujących rodzajów plików:

  • pliki graficzne (jpg, png) - w Dokumencie w polu Miniatura (zakładka Zawartość).
  • pliki audio - w Dokumencie w polu Fragment nagrania audio (zakładka Zawartość).
  • pliki tekstowe (doc, docx, txt, pdf, odt, htm, html) i arkusze kalkulacyjne (xls, xlsx) - w kilku miejscach opisu Zbioru/Zespołu: zakładka Udostępnianie/Warunki reprodukowania, Udostępnianie/Pomoce archiwalne, zakładka Prawa do zbioru/zespołu/Dokument poświadczający, w opisie Nabytku - zakładka Prawa do dysponowania/Dokument poświadczający.

Istnieje możliwość podglądu wstawionych plików. Po kliknięciu w Zbiór/Pokaż, załadowane w zbiorze pliki znajdują się w oknie po prawej stronie w miejscu “Załączone pliki” (np. Umowa_licencyjna.docx).

Po kliknięciu w przycisk “Podgląd”, znajdujący się pod daną nazwą pliku, system kieruje nas do folderu, w którym wybrany plik jest automatycznie oznaczony.

Załączone na poziomie Dokumentu miniaturki i pliki audio można zobaczyć w zakładce “Zawartość” - istnieje możliwość powiększenia plików graficznych i odtworzenia nagrań. Załączone pliki można usunąć - w tym celu należy kliknąć przycisk "Usuń plik".