Przejdź do zawartości

Otwarty System Archiwizacji OSA: Podręcznik użytkownika/Praca w programie OSA/Etapy opracowania zasobu archiwalnego/Podgląd informacji o zasobie archiwalnym

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Wszyscy użytkownicy mają możliwość podglądu wprowadzonych informacji:

  • z widoku Struktury zasobu archiwalnego: w tym celu należy wykonać podobną czynność, jak przy edycji, tzn. w widoku Struktury zasobu archiwalnego (Drzewko) lewym przyciskiem myszy zaznaczyć wybrany obiekt do podglądu (Zbiór/Zespół, Serię, Jednostkę archiwalną lub Dokument) i następnie po kliknięciu prawym przyciskiem - wybrać z listy napis “Pokaż”.

Otworzy się okienko z podglądem wybranego obiektu.

  • z widoku Menu głównego: należy kliknąć napis “Pokaż”, znajdujący się przy każdym poziomie opisu archiwalnego w zakładce Zasób.

Wyświetli się tabelka z informacjami o danych zbiorach/zespołach, seriach, jednostkach archiwalnych, dokumentach, nabytkach.

Jakiego rodzaju informacje będą widoczne, zależy od tego, które pola opisu użytkownik wybierze w zakładce Widok.

Po dwukrotnym kliknięciu (lub kliknięciu prawym przyciskiem myszy) w wybrany obiekt z tabelki, użytkownik ma wgląd do szczegółowych danych.