Otwarty System Archiwizacji OSA: Podręcznik użytkownika/Praca w programie OSA/Etapy opracowania zasobu archiwalnego/Widok

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
  • poziomy

W pasku Menu głównego w zakładce Widok istnieje możliwość wyboru pól, które następnie użytkownik chciałby podejrzeć.

Takie sortowanie umożliwia np. podejrzenie wykazu Zbiorów/Zespołów według nazwy, sygnatury, daty. Podobnie “sortować” można pola pozostałych poziomów opisu archiwalnego: Serie, Jednostki archiwalne, Dokumenty, a także Nabytki.

Po zaznaczeniu wybranych pól w Podglądzie ukazują się one w postaci tabelki:

Użytkownik ma również możliwość przejrzeć w formie tabelarycznej Twórców oraz informacje na ich temat. W tym celu w zakładce Twórca w Menu głównym należy wybrać przycisk "Pokaż".

  • pionowy

W oknie edycji lub podglądu Zbioru/Zespołu znajduje się przycisk “Spis serii” (w przypadku zbioru/zespołu zaawansowanego) oraz “Spis jednostek archiwalnych” (w przypadku zbioru/zespołu prostego).

Po kliknięciu w niego, możemy podejrzeć dane wszystkich serii czy jednostek archiwalnych wchodzących w skład wybranego zbioru/zespołu.

Analogicznie w oknie edycji lub podglądu Serii znajduje się przycisk “Spis jednostek archiwalnych”, a w oknach Jednostki archiwalnej - “Spis dokumentów”.