Pomoc:Spis treści/Szablony - Tom IV

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Pomoc Wikibooks - Szablony
Spis treści

Szablony pudełek formatujące tekst[edytuj]

 • {{---}} - szablon powoduje wstawienie w treść dokumentu kreski, zbudowany przy pomocy znacznika <hr />.

 • {{F}} i {{F*}} - szablony, blokowego (ten pierwszy) i liniowego (ten drugi), do formatowania tekstu.
 • {{Kapitaliki}} i {{Kap}} (przekierowanie do tego ostatniego) - szablon przekształca tekst na tekst pisany kapitalikami.
 • {{Rozstrzelony}} i {{Roz}} - szablon powoduje rozstrzelenie liter w tekście.
 • {{Un}} - szablon wyświetla tekst podkreślony, zastępuje tag <u>...</u>, który nie powinien być używany do podkreślonego tekstu ze względu na jego zdeprecjonowanie w HTML 4.01. oraz zmianę znaczenia w HTML 5.

 • {{Centruj}} i {{Ce}} (przekierowanie do tego ostatniego) - szablony powodujące wycentrowania jednej lub kilku linii tekstu.
 • {{CentrujStart}} i {{CentrujKoniec}} - szablony, otwierający i zamykające, co pomiędzy nimi jest tekst, który należy wycentrować.
 • {{CentrujStart2}} i {{CentrujKoniec2}} - szablon, otwierający i zamykający, zbudowany w oparciu o tabelkę, z marginesami, tzn. lewym i prawym, automatycznymi, o określonym rozmiarze.
 • {{Ruby}} i {{Ruby2}} - szablony wyświetlające tekst nad znakami tekstu jakiś inny tekst, a za nim jest jeszcze znów inny tekst.
 • {{Tab}} - szablon używany do tworzenia wcięć pierwszej linii akapitu.

 • {{Summary}} - szablon przeznaczony do używania na stronach indeksowych, obejmuje spis treści stron z przestrzeni głównej, które mają być pobrane do epuba i wyszczególnione w epub-owym spisie treści jako osobna pozycja.
 • {{Tryb ciemny}} - szablon służy do przełączania pomiędzy dwoma alternatywnymi wersjami tekstu – wersją główną, dostosowaną do trybu jasnego i wersją pomocniczą dostosowaną do trybu ciemnego.
 • {{JustowanieStart}} i {{JustowanieKoniec}}, {{JustowanieStart2}} i {{JustowanieKoniec2}} - szablony startowe i zamykające do justowania tekstu.

Szablony z zawartością[edytuj]

 • {{Dane tekstu}} - zawiera informacje na temat całej pracy (podręcznika) i jego podartykułów na każdej jego stronie.
 • {{Numerowanie w tabeli}} - szablon do generowania tabeli z ułatwionym wprowadzaniem treści kolumny z liczba porządkową.

Szablony opisujące coś[edytuj]

 • {{EfektKodów}} - szablon używamy do przedstawienia kodu i jego zastosowania, wraz z jego wynikiem.
 • {{OpisKsiążek}} - szablon służy do podawania nazwy strony w przestrzeni nazw (główna) i Wikijunior oraz w przestrzeni Szablon i Moduł używając kolejno szablonów {{S}} i {{M}}, lub podając nazwę linku, który jest wyświetlany jak zwykły link (nie jak szablon lub moduł - bez użycia tych szablonów) przy użyciu szablonu {{Link wewnętrzny}}, wraz z ich opisami. Można też podać alternatywną wyświetlaną nazwę strony. Pozycje tych stron są numerowane.

Szablony czasu[edytuj]

 • {{Czas}} - szablon służy do do wyświetlania sformatowanego czasu.
 • {{Data wydania}} - zwraca datę wydania dzieła i liczbę dni, miesięcy lub lat która od tej daty upłynęła.
 • {{Dts}} - szablon jest używany, aby prawidłowo sortować daty w tabelach. Daty w tabelach są prawidłowo sortowane wyłącznie, gdy podane są w formacie rok-miesiąc-dzień, który nie jest powszechnie używany.
 • {{Dzień gregoriański}} - szablon zwraca liczbę dni gregoriańskich jakie upłynęły od pierwszego roku pierwszego miesiąca i dnia.
 • {{ISYEARLEAP}} - szablon zwraca "1", jeśli rok podany jako pierwszy parametr jest przestępny oraz "0" w przeciwnym wypadku.
 • {{Lat lub miesięcy temu}} - zwraca liczbę miesięcy lub lat ile upłynęło od podanej daty.
 • {{MONTHMIA}} - szablon zwraca nazwę miesiąca w mianowniku.
 • {{MONTHMSC}} - szablon zwraca nazwę miesiąca w miejscowniku.
 • {{MONTHNAME}} - zwraca nazwę miesiąca w dopełniaczu dla parametru numer miesiąca.
 • {{MONTHNUMBER}} - szablon zwraca numer miesiąca dla parametru nazwa miesiąca.
 • {{NUMBEROFDAYS}} - szablon zwraca liczbę dni w miesiącu.
 • {{Wiek w dniach}} - zwraca liczbę dni pomiędzy dwoma datami.

Ramy czasowe (głosowanie) i wkład użytkownika[edytuj]

Wkład użytkownika i linki danej strony[edytuj]

 • {{La}}, {{Ln}}[Patrz: 1], {{Lt}}, {{Lx}} i {{Sil}} - szablony tworzące zestaw linków do podanego artykułu znajdującego się w przestrzeni głównej (edytuj, dyskusja, historia, linkujące, obserwuj, rejestr).
 • {{Lw}} - szablon do tworzenia linków do stron Wikipedysty, wkładu i rejestru operacji.
 • {{LnDNU}} - szablon ten działa tak samo jak (Patrz: 1), ale dodatkowo dodaje stronę do jednej z podkategorii Dyskusje nad usuwaniem lub naprawą - zgodnie z początkiem nazwy strony.
 • {{Userscan}} - szablon prezentujący wkład wikipedysty.
 • {{Użytkownik}} - szablon prezentuje linki danego podręcznika.

Szablony nowych i wyróżnionych podręczników miesiąca oraz szablony głosowania[edytuj]

Szablony do dokumentacji szablonów[edytuj]

Przykłady tabelkowe pewnego szablonu[edytuj]

Przykłady do demonstracji problemów na polskim Wikibooks.

Szablony do demonstracji pewnych przykładów[edytuj]

Szablony przykładów opisujące szablon z różnymi parametrami[edytuj]

Szablony dokumentacji[edytuj]

Dokumentacja szablonów szablonów[edytuj]

 • {{Lua}} - szablon powiadamiający, że dany szablon korzysta z modułów Lua w Scribunto.
 • {{Dostępność}} - szablon służący do oznaczania innych szablonów ze względu na problemy z dostępnością (jeśli nie da się ich wyeliminować) + kilka innych.
 • {{Uniwersalny szablon językowy}} - uniwersalny szablon do tworzenia kolorowych ramek do podręczników do nauki języków obcych.
 • {{Używa Wikidane}} - szablon informujące w nagłówku dokumentacji, że szablon używa elementów WikiDane.
 • {{Wysokie ryzyko}} - szablon jest używany informacyjnie i ostrzegawczo w innych szablonach, które ze względu na częste używanie, poziom komplikacji kodu lub znaczenie systemowe powinny być zmieniane z większą niż zwykle rozwagą i starannością.

Szablony dokumentacji systemowej {{Man}}[edytuj]

 • {{Man}} -n szablon wyświetlający internetową pomoc systemu Man.
 • {{PosixMan}} - szablon wyświetlający funkcje systemowe w standardzie POSIX.
 • {{KernelMan}} - szablon wyświetlający pomoc internetową systemową funkcji jądra systemu operacyjnego.

Formatowanie ramek[edytuj]

Szablony do obliczeń matematycznych[edytuj]

 • {{Jeśli równe}} - szablon warunkowy porównujący dwie wartości, ewentualnie w dwóch różnych jednostkach długości ze sobą.
 • {{Liczba z absolutną jednostką długości}} - szablon sprawdza, czy liczba jest podana z absolutną jednostką długości, jeżeli jest podana, to zwraca tą liczbę, a jeżeli nie, to zwraca tą liczbę z jednostką długości px.
 • {{Maksimum}} i {{Max}} (przekierowanie do tego ostatniego) - szablony do liczenia maksimum z dwóch podanych liczb ewentualnie z jednostkami długości.
 • {{Minimum}} i {{Min}} (przekierowanie do tego ostatniego) - szablony do liczenia minimum z dwóch podanych liczb ewentualnie z jednostkami długości.
 • {{W pikselach}} - szablon przelicza długości, w jednostkach bezwzględnych lub liczby, na piksele oznaczone symbolicznie (skrótowo), czyli jako (px), przestawiając je jako liczby w pikselach bez jednostek.

Szablony funkcji matematycznych[edytuj]

 • {{Ogranicz}} - funkcja sprawdza wartość pierwszego parametru i jeżeli jest on większy od parametru "max" (domyślnie 240) lub mniejszy od parametru "min" (domyślnie 60) to jako wynik podaje odpowiednią z tych wartości. Jeżeli pierwszy parametr mieści się w tych granicach to jest zwracany bez zmian. Jeżeli pierwszy parametr nie jest liczbą, to jest zwracana wartość parametru "default" (domyślnie 240).
 • {{Void}} - szablon pusty do skomplikowanych rozwiązań technicznych.

Szablony warunkowe[edytuj]

 • {{Jeśli niepuste}} - szablon przyjmuje dwa parametry, jeśli pierwszy parametr jest niepusty, wtedy zwraca ten parametr z odpowiednim przedrostkiem lub przedrostkiem i ewentualnie otoczona znacznikami.
 • {{Pierwszy niepusty}} - szablon wyświetla pierwszy niepusty element z podanych argumentów, ewentualnie względem zmiennej testowej.
 • {{Jeśli niepuste komunikat}} - szablon używamy do wyświetlania komunikatu, jeśli jest niepusty pierwszy parametr tego szablonu, w przeciwnym przypadku wyświetla trzeci parametr.
 • {{Jeśli równe}} - szablon warunkowy porównujący dwie wartości, ewentualnie w dwóch różnych jednostkach długości ze sobą.

Artykuły bez infoboksu[edytuj]

 • {{Bez infoboksu}} i {{Potrzebne infoboksy}} - szablony, ten pierwszy jest wstawiany na strony dyskusji artykułu, gdy na stronie w przestrzeni (główna) lub Wikijunior nie ma tam ściśle określonego infoboksu, a ten drugi jest wstawiany na strony w przestrzeni Kategoria na odpowiednią stronę, która ma zgłaszać, czy ta kategoria jest pusta, czy nie, w tych dwóch przypadkach rodzic kategorii jest inny.

Szablony ikon[edytuj]

 • {{Ikona}} - ten szablon tworzy wbudowane ikony, które używane są na metastronach polskojęzycznej Wikibooks.

Ramki pudełkowe[edytuj]

Szablony pomocy[edytuj]

 • {{Pomagam}} - szablon przeznaczony jest dla doświadczonych użytkowników, którzy chcą pomóc w rozwiązywaniu problemów początkujących wikipedystów.
 • {{Pomocy}} - szablon wstawia się, wpisując na swojej stronie poniższy tekst: {{Pomocy}} lub {{Pomocy|Treść problemu}} .

Strony testowe szablonów[edytuj]

Blokada Fundacji Wikimedia na wszystkie jego projekty[edytuj]

 • {{Blokada WMF}} - użycie w przypadku blokad nałożonych przez Fundację Wikimedia.

Strony z magicznymi linkami[edytuj]

 • {{ISBN}} - szablon magicznego linku ISBN wykorzystujący moduł {{#invoke:ISBN}}.

Szablony operacji na ciągach (łańcuchach) wykorzystujące moduł {{#invoke:String}}[edytuj]

 • {{Długość}} - zwraca długość podanego ciągu.
 • {{Subciąg}} - wycina fragment od wybranej pozycji o określonej długości. Parametrami jest odkąd dokąd zwracamy subciąg z tego ciągu.
 • {{Subciąg2}} - wycina fragment od wybranej pozycji o określonej długości. Parametrami jest odkąd zwracamy subciąg w ciągu, i o jakiej długości.
 • {{Dopasuj}} - znajdź pasujące w wyszukanym ciągu według wyrażenia regularnego.
 • {{Pobierz}} - pobierz N-ty znak ciągu.
 • {{Znajdź}} - zwraca pozycję określonego fragmentu w przeszukiwanym ciągu.
 • {{Zastąp}} - zamienia w tekście w ciągu pewne podciągi (za pomocą wyrażenia regularnego) na inne.
 • {{Powtórz}} - szablon powtarza ciąg przez podaną ileś razy.
 • {{Łącz}} - szablon łączy podane ciągi za pomocą łącznika.

Szablony parsera tag[edytuj]

 • {{FormularzWejścia}} - szablon służy do tworzenia formularzy wejścia.
 • {{ListaKategorii}} - szablon wyświetlający listę kategorii.
 • {{MapaObrazu}} - szablon do wyświetlania mapy obrazu, o odpowiedniej wielkości, z linkiem lub linkami, na niej.

Szablony ujednoznacznień[edytuj]

 • {{Inne znaczenia}} - szablon informujący o różnych znaczeniach danego pojęcia.
 • {{Nie mylić z}} - szablon wykorzystywany w przypadku książek o bardzo podobnych nazwach, a innych podobnych znaczeniach.
 • {{Przekierowanie}} - szablon powinien być wstawiany na stronie, do których istnieje przekierowanie, które z kolei posiada jeszcze własną stronę ujednoznaczniającą.
 • {{Ujednoznacznienie}} - szablon ten umieszcza się na stronach ujednoznaczniających. Efektem umieszczenia szablonu jest wyświetlenie krótkiej informacji

Strony umieszczane na stronach kategorii[edytuj]

 • {{Kategoria dla kategorii}}, {{Kategorie tematyczne}} i {{Metakategoria}} - szablony wstawiane na strony kategorii mówiące kolejno, że pierwsza kategoria zawiera tylko kategorie, kategorie tematyczne lub jest tylko metakategorią, czyli grupujące strony według ich statusu technicznego.
 • {{Opis kategorii}} i {{Opis kategorii 2}} - szablony opisu kategorii, mający jeszcze dalsze funkcje ten pierwszy, np. wstawia niektóre szablony według jego definicji, czyli on informuje coś o kategorii, a ten drugi szablon ma podstawowe funkcje.

Szablony wyświetlające zawartość strony[edytuj]

Szablony wyświetlające strony[edytuj]

 • {{ArtykułSubst}} - szablon do ładowania artykułów innych niż aktualny artykuł w danej książce. Też jest możliwe przestawienie tego szablonu, by wyświetlał pełną nazwę artykułu lub książki.

Strony zbiorcze[edytuj]

 • {{StronaSubst}} - szablon do wyświetlania zestawu wszystkich artykułów książki w formie zestawu za pomocą JavaScript.
 • {{KsiążkaSubst}} - szablon drukuje pełną zawartość wszystkich artykułów aktualnej książki, gdy nazwa bazowa artykułu jest równa nazwie książki lub gdy jego subnazwa jest "Wersja do druku". Gdy subnazwa artykułu jest równa rozdziałowi na stronie głównej książki, to szablon drukuje wszystkie zawartości wszystkie zawartości artykułu należące do tego rozdziału.

Zawartości stron[edytuj]

 • {{LuaSubst}} - szablon służy do wyświetlania zawartości kodów języka Lua, JavaScript, CSS i wikikodu, które są dostępne na stronach tego projektu.

Szablony wyświetlające kod w językach komputerowych[edytuj]

 • {{ŹródłoKodu}} - szablon służy do wyświetlania składni kodu w ramce, generowane przez inne szablony, np. przez szablon {{LuaSubst}}. A poniższe szablony wykorzystują go jako kombajn:
  • {{ŹródłoXml}} - szablon kolorujący składnię kodu w języku skryptowym XML.
  • {{ŹródłoHtml}} - szablon kolorujący składnię kodu w języku skryptowym HTML.
  • {{ŹródłoCss}} - szablon kolorujący składnię kodu w języku kaskadowych arkuszy stylów CSS.

Szablony zaawansowane linków[edytuj]

 • {{WydobądźLinki}} - szablon wydobywa linki wewnętrzne i zewnętrzne z linków, kategorii i rozwiniętego wikikodu, czy HTML - wykorzystujący moduł {{#invoke:StronicowyParser}}.
 • {{Odnośnik}} - szablon po użyciu generuje odnośnik do pozycji literaturowej w formie żółtego dymku.

Szablony linków do baz danych[edytuj]

Specjalistyczne szablony linków[edytuj]

 • {{Top}} - szablon generuje link, który po kliknięciu na niego, jesteśmy przeniesieni na górę strony.

Szablony publikacyjne[edytuj]

Akty prawne - Internetowy System Aktów Prawnych[edytuj]

Szablony służące do automatycznego generowania linków Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu RP:

 • {{Dziennik Ustaw}} - przy jego użyciu tworzy się linki do podstron zawierających informacje o konkretnych ustawach, rozporządzeniach lub innych aktach normatywnych.
 • {{Monitor Polski}} - przy jego użyciu tworzy się linki do podstron zawierających informacje o konkretnych aktach prawnych.

Szablony pomocnicze do wyświetlania szablonów typu {{Dziennik Ustaw}} i {{Monitor Polski}}[edytuj]

Szablony pozwoleń i zgłoszeń[edytuj]

Szablony pozwoleń[edytuj]

 • {{OTRS}} - szablon informuje, że pozwolenie na wykorzystanie materiałów użytych na stronie zostały udzielone, a zarchiwizowane jest w OTRS pod pewnym numerem.

Szablon statusu[edytuj]

 • {{Status zgłoszenia}} - status realizowanych zadań, podzielone na różne wybieralne ścisłe kategorie.

Szablony specjalistyczne podręcznikowe[edytuj]


Koniec