Pomocnik olimpijczyka - Elementy wiedzy obywatelskiej i ekonomicznej/Rada Europy

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Spis treści

Rada Europy[edytuj]

logo Rady Europy
Rada Europy
Organizacja międzynarodowa zrzeszająca wszystkie państwa europejskie (z wyjątkiem Białorusi) działająca na polu kultury, ochrony praw człowieka i umacniania demokracji. Rada Europy została powołana 05.05.1949 r. Traktatem Londyńskim. Jej siedziba znajduje się w Strasburgu.

Polska wstąpiła do Rady Europy w 1991 r.

Częścią dorobku Rady Europy jest Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, przyjęta w 1950 r. Celem Konwencji jest zagwarantowanie podstawowych praw i wolności wszystkim Europejczykom. Konwencja jest dokumentem, którego ratyfikowanie zobowiązuje państwa do stosowania się do jego zapisów i umożliwia egzekwowanie tego przez obywateli. W przypadku tej konwencji, państwa muszą poddać się orzecznictwu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z siedzibą w Strasburgu.

Konwencja
Dokument międzynarodowy, którego podpisanie jest równoznaczne z włączeniem go do krajowego porządku prawnego.

Rada Europy jest często mylona z organami Unii Europejskiej: Radą i Radą Europejską --- pamiętaj, że Rada Europy jest odrębną od Unii organizacją międzynarodową.