Powtarzamy matematykę - matura 2010/Arkusz 1 zadanie 6

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Zadanie 6 ( 1 punkt )

Na rysunku 1 przedstawiony jest wykres funkcji y=f(x).

Funkcja przedstawiona na rysunku 2 jest określona wzorem

A.
B.
C.
D.