Programowanie w systemie UNIX/Kompilacja

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kompilacja[edytuj]

etapy[edytuj]

Etapy kompilacji

Głowne 4 etapy:


Zachowanie plików pośrednich :[1]

 gcc -save-temps


Wywołanie poszczególnych etapów z linii poleceń

 gcc -E -o p.i p.c //pre-processing step
 gcc -S -o p.s p.i // kompilacja do kodu assemblera
 gcc -c -o p.o p.s // assemblacja do kodu obiektowego, inaczej: as -o p.o p.s
 gcc p.c //

W praktyce najczęściej korzystamy z:

 • 1 etapu ( proste projekty)
 • 2 etapów ( złożóne projekty - w celu optymalizacji kompilacji)[2]

gcc - ręczna kompilacja[edytuj]

Jest kilka sposobów [3]


jeden plik[edytuj]

Najprostszy program

Najprostsza kompilacja programu skłądajacego sie z 1 plikku możemy dokonać za pomocą:

 • 1 komendy z linii poleceń
 • użycia Make[4]


linia poleceń[edytuj]

Plik z kodem programu, np. p.c skompiluj za pomocą komendy:

gcc p.c

Otrzymasz plik a.out (standardowa nazwa)

 • uruchom za pomocą:
./a.out


Możesz zmienić nazwę generowanego pliku. W tym celu skompiluj go za pomocą komendy:

gcc p.c -o p.out
 • uruchom za pomocą:
./p.out

Możesz włączyć wszystkie ostrzeżenia (ang. Warnings all)

gcc -Wall p.c


make[edytuj]

Plik makefile z wykorzystaniem 1 etapowej kompilacji

all:
  gcc p.c

z użyciem zmiennych:

# variables
SHELL = /bin/bash
CC = gcc	# compiler to use
CFLAGS = -Wall	# Extra flags to give to the C compiler
SOURCES=p.c
all:
	$(CC) $(SOURCES) $(CFLAGS)


Plik makefile z wykorzystaniem 2 etapowej kompilacji:

all: a.out

# conversion from object to executable
a.out: p.o
	 gcc p.o

# conversion from source file to object file
p.o: p.c
	 gcc -c p.c

#   
clean:
	 rm p.o

kilka plików[edytuj]

kilka plików programu[edytuj]

kilka plików programu
kilka plików programu

Możemy skompilować ręcznie:[5]

 • w 1 poleceniu
 • w osobnych poleceniach
 • za pomocą make

Jedno polecenie:

 gcc 1.c 2.c


Kilka poleceń:[6]

 gcc -c 1.c // c do obj
 gcc -c 2.c // c do obj
 gcc 1.o 2.o // obj do bin

biblioteki[edytuj]

Na przykładzie biblioteki matematycznej libm w wersji:

 • statycznej (zwykle /usr/lib/libm.a) i pliku nagłówkowym math.h (zwykle /usr/include/math.h)
 • ładowanej dynamicznie (/usr/lib/libm.so)

Aby skorzystać z tej biblioteki należy :

 • dodać w pliku p.c: #include <math.h>
 • w czasie kompilacji dołączyć bibliotekę libm: gcc p.c -lm

Narzędzia do kompilacji[edytuj]

Make[edytuj]

Program make jest nadzorcą kompilacji. Wykorzystuje plik reguł kompilacji nazywany zazwyczaj "makefile" i na jego podstawie decyduje które ze składników wielo-źródłowego programu muszą być skompilowane ponownie. Do oceny tego faktu używa pliku reguł i czasu modyfikacji plików. Aby skompilować swój program wprowadź komendę :

make

debug[edytuj]

Debugowanie pliku makefile:[7]

 • make -d ( Print debugging information )
 • make - n
 • make -np
 • make -nd
 • użycie info w pliku makefile


Formatowanie pliku makefile sprawdzimy za pomocą: [8]

 cat -e -t -v makefile

W wyniku:

 • tabulatory jako ^I
 • końcówki linii jako $

autoconf[edytuj]

Typowo:

./configure
make
make install

ale możliwa jest optymalizacja dla procesorów wielordzeniowych:[9]

./configure
make -j 2 # zamień 2 na liczbę rdzeni twojego procesora
make install


Automake[edytuj]

Automake czyta plik Makefile.am i tworzy plik Makefile.in

Ant[edytuj]

Apache Ant jest to narządzie do budowania programów [10]

Optymalizacja[edytuj]

Można przyspieszyć działanie programu przez odpowiednią kompilację [11] (opcje) i przetestowanie efektu. Np. dodanie opcji kompilacji:

-O3 -funroll-loops

lub

-O2

może dać 2-krotne skrócenie czasu wykonania programu. Porównaj efekty zaawansowanej optymalizacji tutaj [12]

Inne opcje:

-mtune=native 

generuje kod dostrojony do aktualnego procesora (na innym też się uruchomi).

-march=native

wykorzystuje wszystkie instrukcje używanego procesora (jeżeli inny procesor ich nie obsługuje, kod nie będzie działał).

Za pomocą instrukcji:

 gcc -O3 -Q --help=optimizers | grep disabled

sprawdzamy wszystkie wyłączone opcje. Przykładowy wynik:

 -fbranch-probabilities   		[disabled]
 -fbranch-target-load-optimize 	[disabled]
 -fbranch-target-load-optimize2 	[disabled]
 -fbtr-bb-exclusive     		[disabled]
 -fconserve-stack      		[disabled]
 -fcx-fortran-rules     		[disabled]
 -fcx-limited-range     		[disabled]
 -fdata-sections       		[disabled]
 -fdelayed-branch      		[disabled]
 -fexceptions        		[disabled]
 -ffinite-math-only     		[disabled]
 -ffloat-store        		[disabled]
 -fgcse-las         		[disabled]
 -fgcse-sm          		[disabled]
 -fgraphite-identity     		[disabled]
 -fipa-pta          		[disabled]
 -floop-block        		[disabled]
 -floop-interchange     		[disabled]
 -floop-nest-optimize    		[disabled]
 -floop-parallelize-all   		[disabled]
 -floop-strip-mine      		[disabled]
 -fmerge-all-constants    		[disabled]
 -fmodulo-sched       		[disabled]
 -fnon-call-exceptions    		[disabled]
 -fnothrow-opt        		[disabled]
 -fomit-frame-pointer    		[disabled]
 -fopt-info         		[disabled]
 -fpack-struct        		[disabled]
 -fpeel-loops        		[disabled]
 -freg-struct-return     		[disabled]
 -freorder-blocks-and-partition 	[disabled]
 -freschedule-modulo-scheduled-loops 	[disabled]
 -frounding-math       		[disabled]
 -fsched-pressure      		[disabled]
 -fsched-spec-load      		[disabled]
 -fsched-spec-load-dangerous 		[disabled]
 -fsched-stalled-insns    		[disabled]
 -fsched2-use-superblocks  		[disabled]
 -fschedule-insns      		[disabled]
 -fsection-anchors      		[disabled]
 -fsel-sched-pipelining   		[disabled]
 -fsel-sched-pipelining-outer-loops 	[disabled]
 -fsel-sched-reschedule-pipelined 	[disabled]
 -fselective-scheduling   		[disabled]
 -fselective-scheduling2   		[disabled]
 -fshort-double       		[disabled]
 -fshort-wchar        		[disabled]
 -fsignaling-nans      		[disabled]
 -fsingle-precision-constant 		[disabled]
 -fstrict-enums       		[disabled]
 -ftrapv           		[disabled]
 -ftree-coalesce-inlined-vars 		[disabled]
 -ftree-loop-distribution  		[disabled]
 -ftree-loop-if-convert-stores 	[disabled]
 -ftree-lrs         		[disabled]
 -funroll-all-loops     		[disabled]
 -funroll-loops       		[disabled]
 -funsafe-loop-optimizations 		[disabled]
 -funsafe-math-optimizations 		[disabled]
 -funwind-tables       		[disabled]
 -fvar-tracking-assignments-toggle 	[disabled]
 -fvar-tracking-uninit    		[disabled]
 -fvariable-expansion-in-unroller 	[disabled]
 -fvpt            		[disabled]
 -fwhole-program       		[disabled]
 -fwrapv           		[disabled]

Opcje obliczeń zmiennoprzecinkowych [13]

Testowanie programu[edytuj]

Są 2 metody: [14]

Program Time[edytuj]

gcc -o prog main.c
time prog

Przykład użycia:

Testujemy ile czasu zajmie 4000 razy wypisanie tekstu (przykładowy kod):

const int iXmax = 4000;
const int iYmax = 4000;
 for(iY=0;iY<iYmax;++iY)
  {
   printf("iY/iYmax =  %d / %d \n", iY, iYmax);
   for(iX=0;iX<iXmax;++iX){}
  }

Skompilowany:

 gcc s.c -lm

Uruchomiony:

 time ./a.out
 real  0m0.267s
 user  0m0.120s
 sys  0m0.040s

Jeśli usuniemy komendę printf:

real  0m0.150s
user  0m0.140s
sys  0m0.020s

Różnica około 0.150 sekundy

Program gprof[edytuj]

Opis gprof

Kompilacja z opcją -pg powoduje, że po wykonaniu skompilowanego programu zostaną zapisanie do pliku gmon.out czasy wykonania poszczególnych funkcji

gcc -o prog main.c -pg
./proggprof prog > test1.prof

lub

gcc -o prg source.c -pg
gprof prg > gprof.out

Zobacz również[edytuj]

Bibliografia[edytuj]

 1. gcc online docs : Developer-Options save-temps
 2. stackoverflow question : trouble-with-c-compilation-via-gcc-command-line
 3. Building C programs on Linux from LinuxQuestions.org
 4. stackoverflow question: how-to-write-a-makefile-to-compile-a-simple-c-program
 5. Compiling-multiple-files - The GNU C Programming Tutorial
 6. GCC and Make Compiling, Linking and Building C/C++ Applications by Chua Hock-Chuan
 7. Managing Projects with GNU Make, Third Edition The Power of GNU Make for Building Anything By Robert Mecklenburg November 2004
 8. stackoverflow question: makefile4-missing-separator-stop
 9. Speed-up compile (make) time on dual-core (or multi-core) processor!
 10. Strona domowa Apache Ant
 11. Algorytmy przetwarzania obrazów i wstęp do pracy z biblioteką OpenCV Pod redakcją Ewarysta Rafajłowicza, Wojciecha Rafajłowicza i Andrzeja Rusieckiego
 12. The Computer Language Benchmarks Game
 13. Semantics of Floating Point Math in GCC
 14. gcc-function-for-find-execution-time - dyskusja na gamedev