Programowanie w systemie UNIX/c grafika/SDL

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Przykład[edytuj]

Przykład wykorzystujący SDL:

 #include <SDL.h>
 	
 #define DIM 400.0
 	
 int main() {
    SDL_Surface *screen = SDL_SetVideoMode(DIM, DIM, 0, 0);
    SDL_Surface *surface = SDL_CreateRGBSurface(SDL_SWSURFACE, DIM, DIM, 24, 0xFF, 0xFF00, 0xFF0000, 0);
 		
    double fact = 2;
    double cx = -0.74364500005891;
    double cy = 0.13182700000109;
 		
    while (fact > 1e-18) {
      double xa = cx - fact;
      double ya = cy - fact;
      int y;
 			
      for (y = 0; y < DIM; y++) {
         Uint8 *pixline = surface->pixels + y*surface->pitch;
         double y0 = ya + y/DIM*2*fact;
         int x;
         for (x = 0; x < DIM; x++) {
           double x0 = xa + x/DIM*2*fact;
           double xn = 0, yn = 0, tmpxn;
           int i;
           for (i = 0; i<512; i++) {
              tmpxn = xn*xn - yn*yn + x0;
              yn = 2*xn*yn + y0;
              xn = tmpxn;
              if (xn*xn + yn*yn > 4)
                break; // approximate infinity
           }
           if (i == 512) {
              // in Mandelbrot set
              pixline[x*3] = pixline[x*3+1] = pixline[x*3+2] = 0;
           } else {
              // not in Mandelbrot set; use escape iteration value to set color (grades of blue then white)
              pixline[x*3] = pixline[x*3+1] = i < 256 ? 0 : i - 256;
              pixline[x*3+2] = i < 256 ? i : 255;
           }
         }
      }
 			
      SDL_BlitSurface(surface, NULL, screen, NULL);
      SDL_Flip(screen);
      fact /= 2;
    }
 		
    SDL_Quit();
    return(0);
 }

Plik zapisujemy jako: mandelbrot.c

Kompilujemy za pomocą komendy:

gcc `sdl-config --cflags --libs` -O3 mandelbrot.c && ./a.out


pkg-config --cflags --libs sdl2

Przykładowy wynik:

-D_REENTRANT -I/usr/include/SDL2 -lSDL2

Kompilacja:

gcc s.c -Wextra -Wall -lSDL2 `pkg-config --cflags --libs sdl2`Instalacja[edytuj]

Jeśli nie mamy SDL to instalujemy ją, np.:[1]

sudo apt-get install libsdl1.2-dev libsdl-image1.2-dev libsdl-mixer1.2-dev libsdl-ttf2.0-dev

ew:

 sudo apt-get install libsdl2-gfx-dev

Żródła[edytuj]

 1. askubuntu question: fatal-error-sdl-sdl-h-no-such-file-or-directory