Przejdź do zawartości

Programowanie w systemie UNIX/glib

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Glib[1]

Zastosowania[edytuj]

GLib definiuje szereg typów[2], struktur danych i powiązanych z nimi operacji:[3]

 • Memory chunks
 • Doubly-linked lists
 • Singly-linked lists
 • Hash tables
 • Strings (which can grow dynamically)
 • String chunks (groups of strings)
 • Arrays (which can grow in size as elements are added)
 • Balanced binary trees
 • N-ary trees
 • Quarks (a two-way association of a string and a unique integer identifier)
 • Keyed data lists (lists of data elements accessible by a string or integer id)
 • Relations and tuples (tables of data which can be indexed on any number of fields)
 • Caches

instalacja[edytuj]

 sudo apt-get install libglib2.0-dev
 


wersja[edytuj]

 sudo dpkg -l | grep libglib


 ldconfig -v | grep libglib


za pomocą pkg-config

 pkg-config --list-all|grep glib

Przykładowy wynik:

gio-2.0             GIO - glib I/O library
gio-unix-2.0           GIO unix specific APIs - unix specific headers for glib I/O library
glib-2.0             GLib - C Utility Library
glib-sharp-2.0          GLib - GLib


ldd --version

Przykładowy wynik:

ldd (Ubuntu GLIBC 2.35-0ubuntu3.1) 2.35
Prawa autorskie © 2022 Free Software Foundation, Inc.
To oprogramowanie jest darmowe; warunki kopiowania są opisane w źródłach.
Autorzy nie dają ŻADNYCH gwarancji, w tym również gwarancji MOŻLIWOŚCI
SPRZEDAŻY lub PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNYCH ZASTOSOWAŃ.
Autorami są Roland McGrath i Ulrich Drepper.

Programy[edytuj]

pierwszy[edytuj]

Pierwszy , najprostszy program [4]

// https://prognotes.net/2016/10/compiling-glib-c-programs/
#include <glib.h>

int main(void)
{
	g_print("Hello, world!\n");
	return 0;
}


kompilacja z użyciem pkg-config ( przekazujemy osobno cflags i libs):[5]

 gcc -Wall -o test `pkg-config --cflags glib-2.0` test.c `pkg-config --libs glib-2.0`

Pomoc[edytuj]

offline[edytuj]

 sudo apt-get install libglib2.0-doc
 sudo apt-get install devhelp

online[edytuj]

Źródła[edytuj]

 1. GLib w wikipediii
 2. stackoverflow question: why-does-glib-redefine-types
 3. Manage C data using the GLib collections by Tom Copeland Published June 28, 2005
 4. Compiling GLib C Programs by CodeNerd
 5. stackoverflow question: why-cant-i-build-a-hello-world-for-glib