Programowanie w systemie UNIX/pliki

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
 "Kompletne dzieła Szekspira, nieskompresowane, zajmują mniej więcej tyle samo miejsca, co 2 typowe zdjęcia zrobione nowoczesnym smartfonem (~5 megabajtów)."[1]

Typy[edytuj]

Pliki[2]

 • podział klasyczny
 • podział wg MIME
  • application
  • audio
  • font
  • example
  • image
  • message
  • model
  • multipart
  • text
  • video

MIME[edytuj]

Media type, zwany także typem MIME (od ang. Multipurpose Internet Mail Extensions) oraz czasem Content-Type (po nazwie nagłówka kilku protokołów, którego wartość jest tego typu) – dwuczęściowy identyfikator formatu plików i formatu treści przesyłanych w Internecie[3]


Ustawienia[edytuj]

Plik z ustawieniami: /etc/mime.types

###############################################################################
#
# Media (MIME) types and the extensions that represent them.
#
# The format of this file is a media type on the left and zero or more
# filename extensions on the right. Programs using this file will map
# files ending with those extensions to the associated type.
#
# This file is part of the "media-types" package. Please report a bug using
# the "reportbug" command of the "reportbug" package if you would like new
# types or extensions to be added.
#
# The reason that all types are managed by the media-types package instead
# allowing individual packages to install types in much the same way as they
# add entries in to the mailcap file is so these types can be referenced by
# other programs (such as a web server) even if the specific support package
# for that type is not installed.
#
# Users can add their own types if they wish by creating a ".mime.types"
# file in their home directory. Definitions included there will take
# precedence over those listed here.
#
###############################################################################

sprawdzanie[edytuj]

Sprawdzamy typ pliku wg MIME: [4]

 xdg-mime query filetype a.txt

Tutaj "a.txt" jest istniejącym, konkretnym plikiem. Wynik:

text/plain

Sprawdzamy jaka jest domyślna aplikacja do otwarcia pliku typu pdf

xdg-mime query default application/pdf

Przykładowa odpowiedź:

FoxitReader.desktop

Ustawienie domyślnej aplikacji:

 • zainstalowanie aplikacji
 • utworzenie pliku desktop w katalogu ~/.local/share/applications
 • wpis do bazy danych ( /etc/mime.types) , uaktualnienie
 • sprawdzenie


update-mime-database ~/.local/share/mime


otwieranie[edytuj]

Otwórz bieżący katalog w domyślnym eksploratorze plików:[5]

xdg-open .

Suma kontrolna[edytuj]


Żródła[edytuj]

 1. quora: What-s-something-a-computer-programmer-knows-that-would-amaze-people-who-use-computers
 2. what-are-binary-and-text-files by Nayuki
 3. Typ_MIME w wikipedii
 4. stackoverflow question: how-to-use-the-xdg-mime-command
 5. linuxcommandlibrary : xdg-open
 6. unix.stackexchange question: why-are-end-of-file-and-end-of-input-signal-treated-differently-by-sha256sum