QCad CE - podręcznik użytkownika/Praca z warstwami

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Zastosowanie warstw jest jedną z najprzydatniejszych koncepcji przy komputerowym wspomaganiu użytkowania, znacznie ułatwiającą pracę z rysunkiem. Opanowanie pracy z warstwami pozwala zaoszczędzić sporo czasu, zwłaszcza przy bardziej skomplikowanych rysunkach, jest więc kluczową sprawą przy projektowaniu.

Każdy rysunek posiada jedną, domyślną warstwę, które nie można usunąć o nazwie "0". Dodatkowe warstwy można tworzyć w dowolnym momencie, choć zazwyczaj jeśli mamy koncepcję projektu, tworzymy większość warstw zanim jeszcze zaczniemy rysować i nadajemy każdej odpowiednie atrybuty. Zwykle nie będzie nam potrzebne więcej niż kilka-kilkanaście warstw. Na każdej możemy umieścić dowolną ilość obiektów bazowych.

Każdą warstwę można zamrozić tak, aby znajdujące się na niej obiekty nie były widoczne. To przydatna opcja, gdy chcemy np. ukryć pewne elementy przed wydrukiem lub wyłączyć niepotrzebne linie pomocnicze.

Bieżąca warstwa, czyli ta, na której aktualnie pracujemy, jest podświetlona na liście warstw. Kiedy tworzymy nową warstwę, automatycznie staje się ona warstwą bieżącą.

Praca z warstwami odbywa się na dwa zasadnicze sposoby, przy pomocy menu Layer oraz przy pomocy Listy warstw, domyślnie umieszczonej z prawej strony okna programu:

Qcad layer list.png

Na zamieszczonym screenie, warstwą bieżącą jest warstwa kreskowanie. Warstwy dach i elem są zamrożone - ikonka oka obok nich jest popielata, więc nie będą widoczne w obszarze roboczym ani na wydruku. Widok warstw można łatwo przełączać klikając na ikonce oka. Warstwa kominy została zablokowana, o czym świadczy czarna ikonka kłódki - tej warstwy nie można usunąć, ani edytować.

Widoczność warstw[edytuj]

Widoczność pojedynczej warstwy można zmieniać na kilka sposobów:

  1. Klikając prawym przyciskiem myszy na warstwie na liście i wybierając opcję Zmień widoczność.
  2. Klikając na ikonce oka, obok każdej z warstw.
  3. Wybierając z menu Layer opcję Przełącz warstwę, co zmieni widoczność warstwy bieżącej.

Aby wyłączyć widok wszystkich warstw jednocześnie, możemy kliknąć na ikonce oka na pasku narzędzi na liście warstw lub wybrać z menu Layer opcję Zablokuj/Odblokuj wszystko (dostępne także w menu kontekstowym na liście warstw).

Dodawanie warstwy i ustawienia warstwy[edytuj]

Klikając na ikonce + na pasku narzędzi na liście warstw lub wybierając z menu Layer opcję Dodaj warstwę wywołamy okienko ustawień warstwy:

Qcad layer properties.png

Możemy tutaj ustalić atrybuty warstwy i jej nazwę. Aby zmienić atrybuty już istniejącej warstwy, wybieramy opcję Edytuj warstwę z menu Layer lub klikamy na ikonce na pasku narzędzie na liście warstw. Pojawi się to samo okienko.

Usuwanie warstw[edytuj]

Warstwy usuwamy wybierając je na liście i klikając ikonkę - . Możemy też wybrać z menu Layer opcję Usuń warstwę lub wybrać opcję z menu kontekstowego warstwy. Usunięcie warstwy usuwa wszystkie obiekty bazowe na warstwie - warstwy nie można przywrócić poleceniem przywroc, można jednak odzyskać obiekty bazowe, które zostaną wtedy umieszczone na warstwie 0.