Przejdź do zawartości

Rachunkowość/Obrót towarowy/Wycena towarów/Ćwiczenia

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
« Rachunkowość
Wycena towarów – ćwiczenia
»
Wycena towarów Rozwiązania
Spis treści

W tej części podręcznika możesz rozwiązać kilka ćwiczeń, które polegają na ewidencji aktualizacji wyceny towarów w obrocie towarowym. Zadania te są podzielone na różne stopnie trudności. Na początku są zadania łatwe, a na końcu trudniejsze. W kolejnej części podręcznika znajdziesz rozwiązania dla tych zadań. Jednak najpierw spróbuj je sam rozwiązań na kartce, a dopiero później porównaj swoje rozwiązania z tymi umieszczonymi w tym podręczniku. Zatem do roboty!

Zadanie 1[edytuj]

Jednostka "X" prowadzi sprzedaż odzieży. Zapas towarów na koniec zimy w cenach sprzedaży netto wynosi 40 000 zł, natomiast w cenach zakupu 30 000 zł. Jednostka postanowiła obniżyć cenę sprzedaży netto i wartość powyższego zapasu w nowej cenie sprzedaży netto wynosi 33 000 zł

Polecenie

Zaksięguj operacje gospodarcze związane z obniżką cen towaru, podając jednocześnie ich treść. Dokonaj wyceny zapasu towarów na dzień bilansowy.

Zadanie 2[edytuj]

Jednostka "X" prowadzi sprzedaż odzieży. Zapas towarów na koniec zimy w cenach sprzedaży netto wynosi 40 000 zł, natomiast w cenach zakupu 37 000 zł. Jednostka postanowiła obniżyć cenę sprzedaży netto o 30%.

Polecenie

Zaksięguj operacje gospodarcze związane z obniżką cen towaru, podając jednocześnie ich treść. Dokonaj wyceny zapasu towarów na dzień bilansowy.

Zadanie 3[edytuj]

Jednostka "X" prowadzi sprzedaż odzieży. Zapas towarów na koniec zimy w cenach sprzedaży netto wynosi 15 000 zł, natomiast w cenach zakupu 13 000 zł. Na dzień bilansowy jednostka stwierdziła częściową utratę wartości posiadanych towarów wynoszącą 3 000 zł. Cena sprzedaży netto towarów wynosi 12 000 zł. W kolejnym okresie na dzień bilansowy wartość towarów według cen sprzedaży netto ustalono na 16 000 zł.

Polecenie

Zaksięguj operacje gospodarcze związane ze zmianą cen towaru podając jednocześnie ich treść. Dokonaj wyceny zapasu towarów na dzień bilansowy.